ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Konec školního roku 2020/2021 – poděkování

Milí žáci,
30. 6. 2021 jste obdrželi závěrečná vysvědčení. V tomto netradičním roce přichází pro všechny zasloužený odpočinek.
Dovolte mi, abych Vám i všem zaměstnancům školy popřála krásné prázdniny a dovolenou.

Vážení rodiče,
Vám bych chtěla poděkovat za spolupráci v době distančního vzdělávání. Bez vaší pomoci bychom to takto snadno nezvládli.

Odcházejícím žákům 9. ročníků přeji mnoho úspěchů v dalším studiu a v osobním životě.

Děkuji za spolupráci zřizovateli a všem partnerům, kteří pomáhali naší škole.

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách

 

Naše škola pořádá příměstský tábor

Přihlašte své děti na příměstský tábor, který pořádá naše škola ve spolupráci s MŠMT. Celý tábor je hrazen z Výzvy LETNÍ KEMPY 2021 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dítě má tábor zcela bezplatný. Zde je odkaz, kde se mohou děti přihlašovat prostřednictvím rodičů a jsou tam i informace o táboře.

Stránka pro přihlášení na tábor

vedení školy

 

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce

 

 

Pozvánka na setkání žáků budoucích 1. tříd

Pozvánka na setkání žáků budoucích 1. tříd

vedení školy

 

Poděkování firmě Centropen, a.s.

Poděkování firmě Centropen, a.s.

Firma Centropen, a.s. Dačice nám sponzorsky věnovala nejen plnící pera pro naše budoucí prvňáčky, ale také spoustu barevných fixů a psacích per Tornád, která potěší nejen děti ve školní družině, ale i ostatní žáky. Za toto krásné gesto firmě Centropen velmi děkujeme.

vedení školy

 

Beseda se starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem

Středeční školní den byl obzvlášť zvláštní, nejen že jsme měli většinu hodin suplovaných, ale také za námi přišel “nový” starosta Telče. Z mého pohledu 13 ti letého děvčete, jsem si nejdříve myslela, že to bude ztráta času, ale opak byl pravdou. Starosta byl už na pohled příjemný chlapík, který věděl, jak nás zaujmout. Nejprve nám pověděl něco o sobě a také jak se “nechtěně” dostal k roli starosty. Jak říkal: ,,Bylo to úplně náhodou.” Vysvětlil nám poté spoustu věcí a zodpověděl dotazy, které nám ležely v hlavě. I přestože nikdo z nás neměl vymyšlené otázky a ani z části netušil, jak bude beseda probíhat, myslím si, že starosta byl z našich dotazů překvapený a byl rád, že pouze neposloucháme, ale také se zajímáme. Doufám, že si alespoň malá většina ze starostovy návštěvy něco odnesla a užila si ji stejně jako já. Novému starostovi přejeme pevné nervy, zdraví a stále mnoha pozitivní nálady, s jakou přišel k nám do školy. Jsem ráda, že zrovna my, jsme měli příležitost prohodit pár slovíček s tímto úžasným starostou, kterému doufám, se bude co nejlépe tady u nás dařit. ;)

Natálie Králová 8.A

 

Pozvánka na den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří

vedení školy

 

Charitativní akce

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 (na hlavní budově) a v pátek 11. 6. 2021 (na přístavbě) vždy o velké přestávce proběhne na naší škole charitativní prodej kolíčků, náramků, pravítek, magnetek a dalších předmětů, jejichž koupí může každý z nás přispět nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Prodej probíhá pod záštitou organizací Život dětem a Fond Sidus. Ceny předmětů se pohybují od 25,- do 40,- Kč.

 

Přestup do 5. tříd

Dokumenty potřebné pro přestup na naši školu do 5. ročníku naleznete zde:

Žádost o přestup žáka na naši školu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněné dokumenty zasílejte prosím poštou, datovou schránkou nebo osobně do schránky školy.

vedení školy

 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

26. května ve středu přišla paní Petra Braunová – spisovatelka. Napsala 40 dětských knih. Petra Braunová neplánovala, že bude spisovatelkou. Začala psát pro své děti, když byly malé, ale teď píše pro všechny děti. Nápady na knihy bere od dětí a třeba také z měst, ulic, ze škol po celé ČR. Od paní Braunové čteme knihu Ztraceni v čase. Přečetla nám i kousek z ní. Beseda byla moc zajímavá a poučná.

za čtvrtý ročník Denisa Petrů

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do prvního ročníku šk. roku 2021-22

Rozhodnutí o přijetí dětí do prvního ročníku šk. roku 2021-22

 

Rozhodnutí o odkladu dětí pro šk. roku 2021-22

Rozhodnutí o odkladu dětí pro šk. roku 2021-22

 

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

 

Sběrová akce

Sběrová akce proběhne od 14. 6. do 16. 6. 2021 a papír se může navážet mezi 7. a 9. hodinou ráno ke kolárně na přístavbě.

 

Informace k provozu školy od 10. května 2021

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Informace k provozu školy od 3. května 2021

V týdnu od 3. 5. pokračuje prezenční výuka v nastavených cyklech. Ostatní třídy zůstávají na distanční výuce.

Změna:

Na I. stupni a ve speciálních třídách se začíná provádět testování žáků pouze jedenkrát týdně/vždy první den přítomnosti ve škole/.

Od 10. 5. se předpokládá návrat žáků druhého stupně, opět v rotační výuce. Tito žáci se budou testovat dvakrát týdně /pondělí a čtvrtek/. Na naší škole budou 10. 5. zahajovat výuku „B“ třídy.

Bližší informace budou upřesněny, pokud nedojde ke změnám v nařízeních MŠMT, v příštím týdnu.

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Děti v kyberprostoru pro rodiče

Děti v kyberprostoru pro rodiče

 

Školní projekt

Školní projekt

 

Aktuální informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Antigenní testování ve školách

ag_testovani_ve_skolach

Schématické vysvětlení, proč a jak se testuje antigenními testy ve školách.

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/22

alert

Zápisový list do 1. ročníku       (soubor ke stažení)

Zápisový list do 1. ročníku       (soubor ke stažení)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání       (soubor ke stažení)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání       (soubor ke stažení)

Souhlas se zpracováním osobních údajů       (soubor ke stažení)

Souhlas se zpracováním osobních údajů       (soubor ke stažení)

Žádost o odklad       (soubor ke stažení)

Žádost o odklad       (soubor ke stažení)

Žádost o ISIC kartu       (soubor ke stažení)

O ISIC kartě pro žáky       (soubor ke stažení)

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021-22

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-22

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Aktuální informace k provozu školy od 1. března 2021

Informace k provozu školy od 1. března 2021

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

PF 2021

PF_2021

 

Výsledky voleb do školské rady z řad rodičů

Výsledky voleb do školské rady z řad rodičů

 

Opatření MŠMT do konce kal. roku 2020

Opatření MŠMT do konce kal. roku 2020

 

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

 

Volby do Školské rady

Vážení rodiče,
vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů Školské rady proběhnou na naší škole nové volby do Školské rady. Žádáme Vás, zákonné zástupce o navržení 1 až 2 členů ŠR z řad zákonných zástupců pro funkční období 2020 – 2023. Na základě této nominace bude vytvořen hlasovací lístek, který Vám následně zašleme prostřednictvím Vašich dětí domů. Z Vámi navržených kandidátů vzejdou dva s nejvyšším počtem získaných hlasů. Děkujeme předem za Vaši ochotu
Vedení školy

PhDr. Libor Sova, zástupce ředitelky školy

 

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Aktuální informace pro rodiče 9. ročníků

V pondělí 9. listopadu se uskuteční online schůzka pro rodiče žáků 9. A v 17:00 hod. přes aplikaci Teams ohledně přijímacího řízení na SŠ.

Rodičům žáků 9. B nabízím totéž v úterý 10. listopadu od 17:00 hod.

Mgr. Ivana Dvořáková, výchovná poradkyně

 

Aktuální informace k ošetřovnému - k 23. 10. 2020

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude projednávat Senát.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Více naleznete na stránkách MPSV - zde je odkaz: Krizové ošetřovné

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Jak se zorientovat v dnešní situaci pro žáky - 1. stupeň

Jak se zorientovat v dnešní situaci pro žáky - 1. stupeň

 

Jak se zorientovat v dnešní situaci pro žáky - 2. stupeň

Jak se zorientovat v dnešní situaci pro žáky - 2. stupeň

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol

 

Upozornění ředitelství školy

Oznamuji vám, že s účinností od 14. října až do 1. listopadu 2020 všechny třídy základní školy přecházejí na distanční výuku. Výjimku tvoří pouze třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona. V tomto období je zavřená i školní družina.

Všichni žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, odběr oběda je možný pouze do jídlonosiče.

Mgr. Miluše Remešová

 

Plavání

Informace pro rodiče: plavání se od 9. října do odvolání ruší.

vedení školy

 

Oznámení k aktuální hygienické situaci

  NA ZÁKLADĚ VYJÁDŘENÍ MŠMT A MZCR A KHS JIHLAVA SE OD PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA 2020 ZAVÁDÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PO DOBU 14 DNŮ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:
 1. výuka TV na 1. stupni bude probíhat bez omezení
 2. výuka TV na 2. stupni – klasická výuka TV nebude probíhat! Povolené jsou pouze nesportovní aktivity (vycházka do přírody, teorie, pravidla her apod.)
 3. výuka HV na 1. a 2. stupni bude probíhat bez zpěvu
 4. od pondělí 5. 10. se po dobu 14 dnů nebudou konat kroužky na DDM Telč

vedení školy

 

Oznámení ředitelství školy

Informace pro rodiče k doporučení vyhlášení ředitelského volba. V pátek 25. září 2020 naše škola vyhlašovat ředitelské volno nebude.

Mgr. Miluše Remešová

 

Adaptační kurz VI. A

Adaptační kurz VI. A

Adaptační kurz VI. A

Ve dnech 17. a 18. 9. proběhl adaptační kurz naší třídy. Ve čtvrtek ráno jsme se sešli v 8 hodin před školou a vyrazili na celodenní výšlap do okolí Telče. Naše cesta vedla přes Lipky, Karla až do Vanova a zpět. Při cestě zpátky jsme se zastavili u rybníka Roštejn, kde jsme si zahráli nejrůznější hry ve dvojicích, skupinkách nebo celá třída najednou. Největší úspěch mělo malování obrázků na záda spolužáků a jejich cesta „tichou poštou“ až k papíru. I při „utěrce“ jsme se hodně nasmáli.
V půl druhé jsme se vrátili zpět ke škole a už se těšili na druhý den.

Pátek jsme společně strávili na školní zahradě, kde jsme vyráběli třídní erb. Děti ve skupinkách plnily schované úkoly, luštily zprávu napsanou v morseovce a hrály mnoho dalších her, při kterých se navzájem poznávaly s novými spolužáky.
Myslím, že se celá akce velmi vydařila i díky počasí, které nám přálo.

Mgr. Jitka Veselá, třídní učitelka

 

Nejlepší sběrači školy za školní rok 2019-2020

Vyhodnocení sběru 2019-2020

V pátek 11.9.2020 byly nejlepším sběračům školy předány odměny za loňský školní rok 2019/2020. Hodnotil se sběr papíru, PET víček a kaštany. Žáci získali peněžní poukázku a balíček s dárky.

  PAPÍR
 1. Dvořák Adam, 4.A, 2300 kg
 2. Němcová Sabina, 9.A, 1032 kg
 3. Karlíková Šarlota, 5.B, 745 kg
  KAŠTANY
 1. Kolář Jiří, 4.A, 147 kg
 2. Koukalová Karolína, 2.B, 56 kg
 3. Brom Lukáš, 2.B , 50 kg
 
  PET víčka
 1. Anderlová Tereza, 2.B, 24 kg
 2. Černášová Barbora, 3.B, 18 kg
 3. Blecha Vojtěch, 8.B, 13 kg

Nejaktivnější třídou ve sběru se stala 2.B.
V tomto školním roce jsou sběrové akce pozastaveny. Výhercům gratulujeme a doufáme, že se sběrové akce co nejdříve opět obnoví.

Ing. Irena Anderlová, koordinátorka EVVO

 

Slavnostní přivítání prvňáčků na zámku

Slavnostní přivítání prvňáčků na zámku

V úterý 1. září jsme s velkou radostí přivítali nové prňáčky na zámku v Telči. Každý z prvňáčků obdržel šerpu, a poté jsme se přesunuli do školy, kde si žáčci mohli prohlédnout své třídy. Záběry z těchto slavnostních okamžiků můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

 

 

Informace k provozu školy od 1. září 2020

Informace k provozu školy od 1. září 2020

Pro bližší informace klikněte na obrázek výše

Vedení školy

 

Organizace zahájení výuky 1. ročník

Organizace zahájení výuky 1. ročník

Pro bližší informace klikněte na obrázek výše

Vedení školy

 

Rozdělení nově příchozích žáků do tříd

Rozdělení nově příchozích žáků do tříd

Vedení školy

 

Přejeme všem žákům i rodičům krásné prožití letních prázdnin.

 

Sportovní hala je znovu otevřená pro veřejnost

Docházka do školy pro 2. stupeň od 8. 6. 2020

Vedení školy

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách

 

Poděkování na konci školního roku

Milí žáci,
děkujeme vám, že většina z vás přistupovala k výuce na dálku s velkou odpovědností a mohutným nasazením. Věříme, že to pro vás vůbec nebylo jednoduché, ale zhostili jste se toho na výbornou. Mnoho nových věcí jste se naučili a my pevně věříme, že jste se posunuli o velký kus dále.

Vážení rodiče,
Vám děkujeme především za Vaši trpělivost, dohled a práci s Vašimi dětmi v průběhu krizového období. Byla to pro všechny z nás složitá doba, nikdo nás na ni nepřipravil a vy jste najednou museli zastat v rodině více profesí. Pevně věříme, že vaše zkušenost se vám zúročí.

My učitelé jsme přesvědčeni, že jsme udělali všechno pro to, abyste s vašimi dětmi zažili pocit plnohodnotně prožitého období téměř čtyř měsíců.

Děkujeme vám za vaši pomoc, za snahu mnohdy hledat kompromisy, které by měly smysl a moc se těšíme na další spolupráci v novém školním roce.

Vedení školy

 

Docházka do školy pro 2. stupeň od 8. 6. 2020

Docházka do školy pro 2. stupeň od 8. 6. 2020

 

Pozvánka na den otevřených dveří 22. 6. 2020

Pozvánka na den otevřených dveří 22. 6. 2020

 

Informace o vratkách peněz

Informace o vratkách peněz

 

Informace pro rodiče žáků k další etapě rozvolňování opatření ve školách od 1. 6. a 8. 6. 2020

Informace_pro_rodice -aktualizace_od_27.5.2020.jpg

Seznam příloh:

Čestné prohlášení pro ostatní žáky II. stupně

Čestné prohlášení pro žáky speciálních tříd

Ochrana zdraví a provoz ZŠ /aktuální znění platné po 27. 5. 2020/

Ochrana a provoz ZŠ /třídy speciální/

 

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky

 

Informace k provozním podmínkám od 11. 5. 2020

Informace_k_provoznim_podminkam_od_11._5._2020.jpg

Po kliknutí na obrázek výše se vám zobrazí celý dokument.

Co potřebujete, aby žáci mohli chodit na výuku do školy:

Přihláška ke vzdělávacím aktivitám 1. - 5. ročník

Čestné prohlášení

Další informace:

Průvodní dopis ministra školství

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

V novém školní roce 2020/2021 budeme otevírat 2 třídy:
1. A třídní učitelka Mgr. Jana Antoňů
1. B třídní učitel Mgr. Josef Musil

Seznamy žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků přijatých do 1. třídy 2020-2021

Seznam žáků s přerušením správního řízení/žádost o odklad/

Usnesení o přerušení správního řízení - 2020-2021

 

Informace pro rodiče a žáky

Základy Wordu, Excelu, PowerPointu - online kurzy pro žáky

Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor @itlektorcz poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům www.UmimExcel.cz

Výukové materiály online - DIDAKTA

Web: DIDAKTA

Pro koho jsou programy určeny, jak je hladce spustit a začít vzdělávání našich - vašich dětí:
- aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
- ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
- upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

Projekt Pomáháme on-line

O projektu: Pomáháme on-line

V době krize vzniká i spoustu krásných projektů. Jedním z nich je iniciativa dobrovolníků POMÁHÁME ON-LINE, která vznikla v rámci vzdělávací platformy Výuková agentura jako reakce na situaci uzavření škol v důsledku pandemie COVID-19.

Online konzultace se zkušenými lektory
A co je jejím cílem? Pomáhat žákům a jejich rodičům, kteří v současné situaci společně řeší problémy spojené s výukou na dálku. Prostřednictvím videohovoru, který trvá 20 až 30 minut, se mohou žáci propojit s lektory a probrat s nimi vše, čemu nerozumí. Věnovat se mohou jak zadaným domácím úkolům, tak nově probíranému učivu.

Stačí se zaregistrovat
Tyto konzultace jsou zcela ZDARMA. Pokud tápete v látce, neváhejte se registrovat a úkoly probrat s tamními lektory.

Mám zájem o registraci

 

Dokumenty týkající se přestupu žáků na naši školu

Žádost o přestup žáka/žákyně na naši školu

Žádost o přestup žáka/žákyně.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

 

Upozornění pro rodiče

ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISŮ DO ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do 1. ročníku 2020-2021

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí k docházce do 1. ročníku 2020-2021

Žádost o odklad do 1. ročníku 2020-2021

Zápisový list do 1. ročníku 2020-2021

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

 

Zpráva pro rodiče

Předávání domácích úkolů od 16. 3. 2020 bude probíhat prostřednictvím:

 • webových stránek tříd
 • elektronicky (email, sms)
 • a pomocí aplikace Škola Online

Krátká instruktážní videa pro rodiče a žáky:

Pro bližší informace kontaktujte svého třídního učitele.

 

Upozornění pro rodiče

ÚŘEDNÍ HODINY:
PONDĚLÍ 8:00-12:00 HOD.
STŘEDA  8:00-14:00 HOD.

 

Prohlášení ředitelství školy

Prohlášení ředitelství školy

Klikněte na obrázek výše (Prohlášení ředitelství školy)

 

Upozornění - sportovní hala a tělocvična

Upozornění - sportovní hala a tělocvična

Klikněte na obrázek výše (Upozornění - sportovní hala a tělocvična)

 

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na:
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Informace z 12. 3. 2020

Aktuální informace 12. 3. 2020

 

Mimořádné opatření MZČR z 11. 3. 2020

Mimořádné opatření MZČR

 
Dnes je pondělí, 26. července 2021 a svátek má Anna.

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Online výuka

Zásady používání cookies

© 2011-2020 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena