ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Oznámení o zápisu dětí do 1. tříd a kritéria přijetí

Oznámení o zápisu dětí do 1. tříd

Klikněte na obrázek výše (Oznámení o zápisu do 1. tříd)

Kritéria přijímání do první třídy

Klikněte na obrázek výše (Kritéria přijímání do 1. třídy)

 

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 25. února proběhlo školní kolo recitační soutěže - ZDE JSOU VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

 

Sběrová akce

Od 2. do 4. března proběhne další sběrová akce. Papír se může navážet ráno mezi 7. a 9. hodinou ke kolárně u přístavby. Vybírají se POUZE NOVINY A ČASOPISY SVÁZANÉ PROVÁZKEM – NIKOLI IZOLEPOU – PAPÍR NESMÍ BÝT V KARTONOVÉ KRABICE – KARTON SE VŮBEC NEVYBÍRÁ!!!

Z důvodu neustálého snižování výkupních cen za starý papír je školní sběrová akce plánovaná od 2. do 4. 3. poslední sběrovou akcí.

 

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů

Ve čtvrtek 20. února k nám do třetích tříd zavítaly paní lektorky z programu Prevence dětských úrazů. Během tří vyučovacích hodin si děti zopakovaly pravidla bezpečného chování na silnici, ve škole, v přírodě i doma. Součástí besedy byla také první pomoc, kterou si děti mohly vyzkoušet i prakticky. Program se dětem velice líbil, odnesly si mnoho zajímavých poznatků.

Za 3.třídy Mgr. Ivana Ryšavá a Mgr. Miluše Rodková

 

Pozvánka na den otevřených dveří

Pozvánka na den otevřených dveří 17. 3. 2020

 

Čtenářská dílna

Čtenářská dílna

Čtenářská dílna

Čtenářská dílna

Na naší škole - nejen na prvním, ale i na druhém stupni, se pravidelně odehrávají v hodinách českého jazyka čtenářské dílny. Žáci si čtou vlastní knihu, poté pracují samostatně i skupinově, někdy pracují písemně – formou pracovních listů. Někdy diskutují ve skupině na určitá témata, která předem zadá učitel. Díky pravidelným čtenářským dílnám se rozvíjí nejen čtenářství , ale i tak důležitá čtenářská gramotnost a radost ze čtení.

Mgr. M. Rodková, Mgr I. Ryšavá

 

Projekt EduSTEM

logo projektu EduSTEM

Od února jsme opět zahájili dlouhodobou spolupráci s Vysočinou Education a zapojili jsme se do projektu EduSTEM.
Jde o přeshraniční spolupráci. Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek. V dětech má zapojení do projektu prohloubit znalosti německého jazyka formou badatelské výuky.
Do kroužků jsou zapojeni žáci II. stupně. Navázali jsme tak na úspěšně ukončený projekt BIG. Od září uvažujeme o zapojení žáků I. stupně.

Mgr. Miluše Remešová, ředitelka školy

 

Muzikál O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce

Muzikál O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce

Ve středu 29.1. 2020 měli žáci 1. stupně spolu s jejich vyučujícími možnost zhlédnout muzikál O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. V prostorách orlovny vystoupil dětský pěvecký sbor Srdíčko, který pod vedením Martiny Jankové tuto oblíbenou pohádku nastudoval. Svými výkony překvapili své spolužáky i někteří žáci naší školy, kteří zde účinkovali. Bylo to krásné a motivující vystoupení, které bylo potěšením pro všechny.

za 1. stupeň Mgr. Miroslava Vacková

 

Děti do bruslí

S příchodem nového roku jsme se začali učit nové dovednosti – bruslení. Během pěti lekcí se s nadšením učíme a zdokonalujeme. Zkušení krasobruslaři a hokejisté mají možnost naplno uplatnit své dovednosti. Začátečníci se učí formou her základní dovednosti a pohyb na ledě, takže po několika lekcích jsou vidět velké pokroky. Nejlepší bruslaři jsou na konci každé lekce odměněni knoflíkem s logem projektu na památku. Děkujeme trenérům za trpělivost a milý přístup.

za I. A a B Mgr. Barbora Doskočilová

 

České večerníčky na Panském dvoře – promítání pro prvňáčky

„Máte rádi večerníčky?“ Odpověď by asi zněla: “Kdo by je neměl rád, vždyť je to dětství snad každého z nás.“ Naši prvňáčci by vám odpověděli podobně: „Máme je rádi a moc.“ V pondělí 3. února jsme byli pozváni do Panského dvora právě na promítání večerníčků. Děti tu chvíli očekávaly s netrpělivostí sobě vlastní. Každý večerníček uvítaly nadšeným potleskem. Společně jsme zhlédli Pata a Mata, Maxipsa Fíka i Vílu Amálku a ještě několik dalších večerníčků. Který se nám líbil nejvíce? „Všechny byly pěkné,“ odvětil jeden z našich prvňáčků. Nezbývá tedy než poděkovat organizátorům z telčského mikroregionu, kteří pro nás akci České večerníčky na Panském dvoře připravili. Děkujeme.

za prvňáčky tř. uč. Silva Frydrýšková

 

IX. A v Zastávce Telč

V pátek 24.1. se naše třída IX.A vypravila na exkurzi do Zastávky Telč. Tam nás uvítali dva pracovníci, seznámili nás s činností Zastávky a připraveným programem. Pak zástupci naší třídy odprezentovali projekt „Zastávka“, který jsme vytvářeli v minulých týdnech v hodinách výtvarné výchovy. Následovaly různé hry a aktivity. V jedné z nich jsme se více dozvěděli o pravidlech Zastávky. Úkolem bylo roztřídit pravidla na pravdivá a nepravdivá. V další hře jsme se rozdělili na dvě skupiny – jedna předváděla klienty Zastávky s různými problémy, ta druhá pak pracovníky Zastávky, kteří měli dané problémy řešit. Po deseti minutách se skupiny vyměnily. Potom jsme tuto aktivitu hodnotili, každý řekl svůj názor, vyjádřil své pocity. Poté jsme hráli speciální pexeso. Na závěr jsme si mohli celou Zastávku projít a prohlédnout, zahrát si třeba kulečník, nějakou deskovou hru apod. Exkurze se nám moc líbila.

L. Svoboda, IX. A

 

OČJ – Okresní kolo

Toto pondělí se zúčastnila naše výherkyně školního kola OČJ, Adéla Lupačová z IX.B, okresního kola této soutěže. Velmi nás těší, že se Adélka ani v konkurenci cca padesáti nejlepších reprezentantů škol našeho okresu neztratila. Krásné sdílené deváté místo v takto nabité konkurenci vnímáme jako velký úspěch. Moc ti tímto děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho zdaru a chuti při dalším studiu.

Mgr. Martin Remeš

 

PF 2020

PF 2020

Vyšlo druhé číslo školního časopisu "Školník" - Vánoční speciál

druhé číslo školního časopisu Školník

Vyšlo nové číslo školního časopisu "Školník", které je vánočně laděné. Dočtete se v něm o Legiovlaku, o Medových cookies, najdete zde vánoční tajenku, podíváme se na Vánoce očima páťáků, dočteme se o Anglickém divadle, o čertu a Mikuláši, o Vánočních trzích. Doufáme, že se Vám články budou líbit a brzy se můžete těšit na další vydání. Pokud byste chtěli přispět do časopisu, tak budeme moc rádi. Za redakci časopisu vám přejeme krásné Vánoce naplněné radostí a pokojem.

redakce časopisu

 

Certifikát za pomoc při veřejné sbírce

Certifikát za pomoc při veřejné sbírce

Finanční gramotnost pro 9. třídy

Finanční gramotnost pro 9. třídy

Finanční gramotnost pro 9. třídy

Finanční gramotnost pro 9. třídy

Na čtvrtek 12. prosince byla pro žáky 9. tříd uspořádána soutěž z finanční gramotnosti. Soutěž pro nás zařídila paní učitelka Opravilová na Střední škole technické a obchodní v Dačicích. Z této školy přijela paní učitelka a dvě žákyně, které jí s programem pomáhaly.

Formou hry jsme se učili ve fiktivních rodinách hospodařit s penězi. Rozdělili jsme se do skupinek, které představovali rodinu a řešili různé finanční problémy , např. pojištění domácnosti, splácení dluhů, hypotéku apod. Cílem hry bylo uspořit co nejvíce peněz a splnit určené životní cíle.

Za odměnu jsme dostali medaile, společně se vyfotili, poděkovali a rozloučili se. Tato hra nám určitě řekla to, že život není lehký ohledně financí a dala nám spoustu rad, jak se potížím vyhnout.

Veronika Štolbová IX.A, Petra Páralová IX.B

 

 

Vánoční trhy ve škole

Srdečně zveme na vánoční trhy, které se konají tento pátek 13. prosince tradičně na přístavbě naší školy od 10:00 do 11:40 hod.

 

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Školní kolo OČJ

(26.11.2019)

1. místo: Adéla Lupačová, IX.B

2. místo: Vladimír Pařil, VIII.A

2. místo: Radim Salus, IX.B

3. místo: Tereza Neymanová, VIII.B

Všem 15 soutěžícím děkujeme za účast, udělujeme pochvalu za vzornou reprezentaci tříd a za snahu.

 

Zdobení vánočního stromečku

Zdobení vánočního stromečku

Také letos jsme se zapojili do zdobení vánočního stromečku na telčském náměstí. K výrobě ozdob jsme použili pet lahve, vánoční řetězy a stužky, skořápky ořechů a šišky různých velikostí. Vznikly originální dekorace, které můžete vidět na náměstí po celý adventní čas. Přijďte se podívat! Krásný advent a veselé Vánoce přeje celá IX.A!

L. Svoboda, T. Řezáč (foto), IX.A a Mgr. J. Novotná

 

 

Informace ke sběrovým akcím

V rámci soutěže ve sběru papíru se od prosince ruší sběr kartonu. Nadále se bude vybírat pouze papír a pet víčka.

 

Anglické divadlo

Anglické divadlo

V pátek 15.listopadu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili divadla v anglickém jazyce. Divadlo se konalo v DKO v Jihlavě, kde s námi byla paní učitelka Funfálková a Krejčí. Představení se jmenovalo Last wish (Poslední přání). Pohádka byla vtipná, ale místy i velice napínavá. Vyprávěla o panu Kingovi, který si chce splnit své poslední přání. O pomoc požádal své tři děti a přání se mu splní. Nakonec vše dobře dopadne. Hercům bylo krásně rozumět a je jasné, že angličtina jim opravdu nečiní problém. Divadlo se mně a mým kamarádům velice líbilo a nejraději bychom ho viděli znovu.

Adéla Lupačová, IX. B

 

Projekt "Sametová revoluce"

Ve středu 13.11. jsme si připomněli 30 let od Sametové revoluce. V hodině dějepisu nám paní učitelka vyprávěla o demonstraci studentů. Všechny toto téma zaujalo a napjatě jsme poslouchali a hlavně obdivovali odvahu studentů. V pátek 15. 11. se rozezněl rozhlas, v němž zazněly podstatné informace o Sametové revoluci, které byly předneseny našimi spolužačkami. O přestávkách jsme si také mohli prohlédnout nástěnku s obrázky a informacemi věnovanou tomuto výročí.

Tereza Dvorská a Vendula Pittauerová IX. A.

Další zpráva - V hodině dějepisu jsme si vysvětlili co to Sametová revoluce je, kdy byla a proč se udála. Dozvěděli jsme se, že se Sametová revoluce odehrála 17. listopadu 1989, ale protesty probíhaly již předtím. Hlavními účastníky Sametové revoluce byli vysokoškoláci, kteří chtěli mnoho věcí změnit nenásilnou formou – vést dialog. Paní učitelka nám řekla i některé vlastní zážitky z těchto dnů. Zhlédli jsme i dokument, kde jsme mohli vidět autentické záběry z těchto událostí. Z odvahy tehdejších studentů bychom si měli vzít ponaučení a umět držet při sobě, jako oni před 30 lety.

Veronika Štolbová IX. A

 

Plavání 3. ročník

Se třídou jsme jezdili na plavecký výcvik. Tam nás učili různé plavecké styly. Plavali jsme také s deskami a ploutvemi. Bylo to tam zábavné. Na konci jsme dostali vysvědčení a plavali závody.

Musilová Aneta

Letos jsem jezdila se školou poprvé na plavání. Moc se mi tam líbilo. Naučila jsem se tam plavat prsa a kraul. Měli jsme hodnou paní učitelku. Poslední hodinu byly závody. Já jsem dostala diplom s kaprem. Škoda, že už plavání skončilo.

Buláková Alena

 

Návštěva knihovny – program Jak se vaří kniha?

Návštěva knihovny

Byli jsme v knihovně, bylo to tam super. Hráli jsme hry a vyráběli knihu. Potom jsme skládali příběhy z pohádek a chvilku si četli. Bylo tam spoustu zábavy. Moc se nám tam líbilo.

Vodičková Sára, III. B

 

17. listopad na naší škole

V průběhu tohoto týdne jsme se s žáky speciálních tříd v rámci několika projektových bloků věnovali historickým událostem v rozmezí let 1948 – 1989. Vše vyvrcholilo v pátek 15.11. malou vzpomínkovou demonstrací v areálu školy. Podle dobových fotografií z roku 1989 jsme si vyrobili transparenty, zazpívali československou hymnu, zazvonili svazky klíčů a minutou ticha uctili památku všech obětí bezpráví.

Mgr. Jiří Kaman

 

Finanční gramotnost

Během měsíce října a listopadu se žáci 3. A seznámili s programem Moje první peníze, zaměřený na finanční gramotnost. Řekli jsme si, proč dáváme peníze do banky, proč musíme šetřit, co je potřeba a co je přání. Na závěr tohoto programu jsme vytvořili obchod, kde jsme nakupovali.

Mgr. Miluše Rodková

 

Vyšlo první číslo školního časopisu "Školník"

první číslo školního časopisu Školník

Vyšlo nové číslo školního časopisu "Školník", ve kterém se dočtete o besedě se spisovatelem Pavlem Čechem, Besipu, hradu Roštejn aneb školní exkurze, o setkání žáků V. A, o bludišti, o halloweenu, o netradičních pátcích. Doufáme, že se Vám články budou líbit a brzy se můžete těšit na další vydání. Pokud byste chtěli přispět do časopisu, tak budeme moc rádi.

redakce časopisu

 

 

Charitativní sbírka pořádaná Fondem Sidus

Natka opět vyhrála!!

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 na přístavbě a v pátek 15. 11. 2019 na hlavní budově vždy o velké přestávce proběhne v rámci charitativní sbírky pořádané FONDEM SIDUS prodej originálních náramků s ozdobnými piny. Cena jednoho náramku je 20 Kč, cena jednoho obrázkového pinu 10 Kč. Na jeden náramek je možno dát až čtyři piny. Koupí máme možnost přispět na nemocné děti.

Iveta Šedová DiS.

 

 

Projekt v MŠ

Projekt v MŠ

My, žákyně 9. ročníku, jež se zajímáme o předškolní pedagogiku, jsme se 6. 11. 2019 podílely na realizaci společného projektu základní a mateřské školy. Pro předškolní děti v MŠ jsme nachystaly zábavně-naučný program. Ve školce byly děti rozděleny do několika skupinek a s naší pomocí plnily různé úkoly, mj. jsme pracovaly s vybranou bajkou „O myšce, která měla velké oči“.
Hodina strávená s dětmi v MŠ byla moc pěkná, děti se snažily a spolupracovaly s velkým nadšením, proto jsme je na závěr odměnily bonbony. Celá akce byla pro nás velmi přínosná, vyzkoušely jsme si v praxi, jaké je to být učitelkou. Už se těšíme, až se příště s předškoláky opět uvidíme, připravíme pro ně zase nějaké zajímavé aktivity a všichni společně si to užijeme!

V. Štolbová, M. Dvorská, T. Dvorská, IX.A

 

Již jedenáctkrát !

Vyhodnocení školního víceboje 2019

Přesně tolikrát jsme měli tu čest pogratulovat těm nejlepším a motivovat ty ostatní do příštího ročníku celoškolního branného závodu s názvem „Školní víceboj“ v tělocvičně naší školy. Tentokrát v pátek 1. listopadu. Ti nejlepší vyhráli putovní poháry ve svých kategoriích, diplomy a drobné laskominy. Školní víceboj je akcí, při které se děti nejen pobaví na čerstvém vzduchu v krásném prostředí okolí Telče, ale hlavně si vyzkouší zvládat situace, které vyžadují jejich okamžitou reakci, schopnost se rychle rozhodnout, improvizovat. Všichni se shodli, že si opět atmosféru mimoškolního závodu moc užili a již se těší na příští ročník.

Mgr. Martin Remeš

 

Informace pro rodiče

Ve středu 6. listopadu proběhne výuka bez omezení, naše škola se ke stávce, kterou plánují školské odbory, nepřipojí.

 

Natka opět vyhrála!!

Natka opět vyhrála!!

Natálka Králová se v minulém týdnu a o víkendu účastnila Mistrovství světa v kickboxu v Itálii. Domů se vrátila jako trojnásobná MISTRYNĚ SVĚTA. Natka nás neustále překvapuje svými úspěchy a my jí gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalšího závodění.
Na fotografii je klubová část reprezentační výpravy.

 

Setkání žáků V. A na školní zahradě

Ve čtvrtek 17. 10. proběhlo setkání žáků z V. A třídy na školní zahradě. Setkání bylo uspořádáno paní učitelkou proto, abychom se ve třídě lépe poznali se spolužáky, protože je nás zde deset nově příchozích.
Celé odpoledne jsme hráli všichni společně nejrůznější hry. Protože bylo krásné počasí, tak jsme si to všichni moc užili. Později jsme rozdělali oheň a opekli jsme si buřty. Po jídle jsme si ještě chvíli povídali a zahráli si dvě hry na závěr. V sedm hodin bylo naše setkání u konce, přišli si pro nás rodiče a šlo se domů.
Na toto setkání budu dlouho vzpomínat.

Nela Paluchová, V. A

 

Projekt třetích tříd

Projekt třetích tříd

Ve čtvrtek 31. října oslavili žáci třetích tříd svátek Halloween. Dozvěděli se o tradicích, které se dodržují převážně v anglicky mluvících zemích. Dětem se líbily především kostýmy, z nichž některé byly opravdu děsivé. Projekt byl zaměřen nejen na anglický jazyk, ale také na český, kde jsme si připomněli význam Dušiček a zavzpomínali na své blízké.

Ryšavá I., Rodková M.

 

NÁVŠTĚVA LEGIOVLAKU

Legiovlaky

Ve středu 23. října jsme společně se třídou navštívili LEGIOVLAK, který na několik dní přijel do Telče. Ten se skládá z několika vagónů, v nichž legionáři žili, spali, pracovali, bojovali atd. Nejprve jsme v prvním vagónu shlédli film o československých legionářích a potom jsme šli do ostatních vagónů. Viděli jsme, jaké měli legionáři ošetřovny, kanceláře, těplušky a bojový vagón. Bylo zajímavé vidět, že legionáři měli vše ve vlacích a vagónech. V LEGIOVLAKu se nám všem moc líbilo a chtěli bychom se tam podívat znovu.

Lucka Páralová, Nela Šedová, Katka Bláhová VIII. B

 

Provoz školní družiny během podzimních prázdnin

V době podzimních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. Přejeme dětem pěkné prázdniny.

Vychovatelky ŠD

 

Ocenění Města Telče

Ocenění Města Telče 2019

23. října se v Konírně Státního zámku Telč udělovaly Ceny Města Telče. Za naši školu ocenění získala: Natálie Králová, Patricie Kozlíková a Adéla Lupačová. Všechny dívky získaly ocenění za výkony ve sportovní oblasti. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme, že svou reprezentací přispívají ke zviditelnění a k dobrému jménu školy.

 

Mgr. Miluše Remešová

 

VI.A na exkurzi v Městské knihovně Telč

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 se celá naše třída zúčastnila zajímavé exkurze. S paní uč. Novotnou jsme se vypravili do městské knihovny. Tam jsme se dozvěděli plno nových informací, např. že v knihovně se nachází kolem 30 tis. knih. Paní knihovnice nám ukázala nejčtenější knihy, jakoukoli knížku jsme si mohli prolistovat. Potom přišla nejlepší část akce – rozdělili jsme se do tří skupin a soutěžili jsme. Bavila nás hra „Hádej kdo, hádej co“, dále pantomima. Nejvíce jsme se pobavili u skládání básničky na téma „Zločin“. V knihovně se nám moc líbilo, byl to skvělý zážitek. Určitě se sem budeme rádi vracet.

žáci VI.A

 

Letos se nebude konat Burza středních škol

Vážení rodiče,
po řadu let na naší škole pravidelně probíhala Burza středních škol. Tato akce byla velmi oblíbená jak mezi žáky, tak zejména mezi rodiči a středními školami, které se na ní prezentovaly. Také v letošním roce jsme plánovali uspořádat v listopadu další ročník Burzy středních škol. Bohužel ji v letošním roce nemůžeme uskutečnit z důvodu malého zájmu ze strany středních škol. Některé střední školy změnily strategii své prezentace a preferují jiný způsob náboru žáků, zejména prostřednictvím Dnů otevřených dveří, které školy pořádají pro žáky i rodiče nebo účast na Krajské přehlídce středních škol. Ta se bude konat v DKO Jihlava v pátek 8. listopadu 2019 od 8:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Ivana Dvořáková, výchovná poradkyně

 

Adaptační kurz VI.B

 

Adaptační kurz VI.A

Adaptační kurz proběhl ve dnech 7. – 9. 10. 2019 ve Zvolenovicích. Jeho cílem bylo lépe se poznat s novými spolužáky, spřátelit se. Během originálních her, zábavných aktivit a společného vaření se nám to dařilo. Nejvíce nás bavily hry „Klobouk“, „Hu-tu-tu-tu“ a lesní bojovka „Na pašeráky“. Užili jsme si i strašidelnou stezku odvahy. Rádi jsme společně vařili, největší úspěch měly špagety s boloňskou omáčkou. Pro kluky byly nezapomenutelné vtipné pohádky „O játrovém knedlíčku“ či „O vodňanském kuřeti“, které vyprávěl na dobrou noc p. uč. Marek. Celý kurz se nám moc líbil, klidně bychom tam vydrželi celý týden. V novém kolektivu jsme se skamarádili, pobavili se, užili si to. Tuto akci doporučujeme všem.

žáci VI. A

 

Školní víceboj 2019

Je název našeho jediného celoškolního branného závodu. Již po jedenácté měli naši žáci možnost poměřit své schopnosti a znalosti v různých disciplínách na „hasičárně“ a v Lipkách. Tento rok jsme plnili disciplíny čtvrtého října za krásného slunného počasí. První až třetí třídy se utkaly v několika disciplínách (jízda na kole, skákání v pytli, hod na cíl, orientace v mapě, důležitá tel. čísla, dopravní značky …) na „hasičárně“ v Telči za vydatné podpory a pomoci místních hasičů. Poprvé musely plnohodnotně „zaskočit“ za hasiče třídní učitelky, protože místní posádka HZS měla neplánovaný výjezd. Kolegyně to zvládly na výbornou, tímto jim moc děkuji. Zbytek školy poměřil své síly a znalosti v Lipkách, kde bylo pro žáky připraveno jako každoročně osm disciplín. Žáci si ověřili nejenom své teoretické znalosti v oblastech, které jsou pro život ve společnosti klíčové, ale také své fyzické schopnosti. Všichni jsme si tento nádherný den v přírodě moc užili. Většina hlídek nás jako vždy mile překvapila svým zápalem pro věc a nadšením. Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se na této akci opakovaně podílejí. Nechci jmenovat, určitě na někoho zapomenu. Pohybu v přírodě ZDAR!

Mgr. Martin Remeš

 

Adaptační kurz VI.B

Adaptační kurz VI.B

Od pondělí do středy minulého týdne (od 30. 9. do 2. 10.) bylo možno nalézt 6. B mimo areál naší školy, na základně DDM Telč, ve Zvolenovicích. Byli jsme na Adaptačním kurzu. Vyrazili jsme ráno pěšky z Telče s třídním učitelem Remešem a paní učitelkou Funfálkovou. Jak nám řekl pan učitel, jsme tady proto, abychom se hlavně poznali víc navzájem, naučili se pomáhat jeden druhému, abychom byli lepší parta. Na této třídenní akci jsme hráli různé hry, sportovali jsme, společně si vařili … Cestu zpět jsme šli opět po svých. Mnozí z nás o sobě zjistili spoustu zajímavých a nových věcí. Celý kurz se nám moc líbil.

Julie Němečková, Zuzana Plunderová, VI.B

 

Průběžné výsledky sběru papíru

Sběr papíru za říjen 2019

Ing. Irena Anderlová

 

"Papučový den" na naší škole

Papučový den na naší škole

V pondělí 7. 10. Se žáci prvního stupně a speciálních tříd zúčastnili takzvaného Papučového dne, který je součástí kampaně DOMA a jehož smyslem je symbolická podpora mobilní hospicové péče a zvýšení povědomí o této důležité službě. Děkujeme telčské obecně prospěšné společnosti Sdílení, že pomáhá našim blízkým k důstojné cestě stářím a nemocemi.

Fotografie v galerii

Mgr. Jiří Kaman

 

Nejzdatnější prvňáček města Telče

Nejzdatnější prvňáček města Telče

V tomto školním roce se závod o Nejzdatnějšího prvňáčka uskutečnil v nově vybudovaném sportovním areálu u naší školy v úterý 24. září. Účastnily se dvě první třídy ze ZŠ Masarykova a dvě naše první třídy. Děti závodily v pěti atletických disciplínách – skok daleký z místa, hod raketkou, běh na 50 metrů, běh na 300 metrů a překážková dráha, která prověřila jejich obratnost a pohotovost. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Počasí nám přálo a děti si stihly i odpočinout na školní zahradě. Zaznamenali jsme velkou návštěvnost rodičů, kteří přišli podpořit své malé sportovce. Děti se snažily tak, že by se jejich výsledky mohly mnohdy pyšnit i daleko starší spolužáci.

Vyhodnocení na náměstí před telčskou radnicí byl přítomen pan starosta. Děvčata z naší školy se umístila na prvním a druhém místě, chlapci obsadili bronzovou příčku. Absolutní vítězkou se stala E. Šmachová z naší školy.

Všem prvňáčkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

XVI. Telčský desetiboj seniorů

V úterý 11. září 2019 se v Domově pro seniory Telč uskutečnil již XVI. Telčský desetiboj seniorů. Tohoto soutěžního klání v deseti disciplínách se účastní tříčlenná družstva z organizací zabývajících se péčí o seniory z Telče a okolních měst a obcí, včetně družstva z rakouského Raabsu an der Thaya. Každoročně se soutěžení seniorů účastní i žáci obou základních škol v Telči, kteří pomáhají s organizací a průběhem soutěžení u jednotlivých disciplín. Za naši školu se desetiboje zúčastnilo 6 žáků 9. ročníku. Přátelská atmosféra, nadšení soutěžících a krásné počasí bylo již tradičně zajištěno a závěrečný ceremoniál obohacený o fanfáry a příjezd Bílé paní Perchty byl pomyslnou „třešničkou na dortu“ této výjimečné akce.

PhDr. Libor Sova

 

Výhra v projektové soutěži Geoparku Vysočina

Výhra v projektové soutěži Geoparku Vysočina

Žáci VII.A a IX.A se koncem minulého školního roku zapojili do projektové soutěže Geoparku Vysočina „Krásy přírody na Telčsku“. Vytvořili prezentace z fotografií, jež sami nafotili v Telči a jejím okolí. Obě třídy v soutěži uspěly – vyhrály celodenní výlet na hrad Roštejn, který se uskutečnil 13.9.2019. Byl zajištěn celodenní program, mj. prohlídka hradu, hry a soutěže, setkání s rakouskou školou.
Celá akce se velmi vydařila.

Mgr. I. Dvořáková (TU VII.A), Mgr. J. Novotná (TU IX.A)

Na nově zrekonstruovaném Roštejně se mi moc líbilo. Na zdech se tu objevovala zvířata a vydávala různé zvuky. Bylo to krásné. Zvířátka mám moc ráda. Vyhráli jsme nádherný výlet jen za to, že jsme s radostí nafotili krásnou přírodu kolem nás! (L. Rynešová, VII.A)

Směle jsme vylezli na věž, odkud byl úžasný pohled do okolní krajiny. Velmi nás zaujala prohlídka hradu a prezentace rakouské školy. Pochutnali jsme si na dvou výborných svačinách a bohatém obědě Všichni jsme odjížděli s úsměvem na tváři a byli jsme rádi, jak pro nás výlet přichystali a ukázali nám něco nového. (N. Králová, O. Jakoubek, VII.A)

Moc mě upoutaly zajímavosti z historie hradu. Nechali ho vybudovat páni z Hradce, dříve se jmenoval Roštýn, vyhořel, majitelé tento hrad měli spíš jako loveckou chatu, trvale zde bydlel pouze správce a služebnictvo… Prohlídka byla skvělá. Nejvíce se mi líbila myslivecká část s posedem a mysliveckými oděvy. Mnozí z nás se za myslivce i převlékli (holínky ale nikdo neobul)… Zajímavé byly i přichystané aktivity. Rozeznávali jsme dřeviny, plody, pracovali jsme s mikroskopem a vábničkami zvířat, podle indicií jsme poznávali různé osobnosti, na mapě hledali města UNESCO, ze sádry jsme odlévali trilobita… Výlet se nám všem moc líbil. (L. Svoboda, IX.A)

 

Schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků

Schůzka se koná v úterý 1. října 2019 v 16:15 ve třídě 9. B na hlavní budově.

Mgr. Ivana Dvořáková, výchovná poradkyně

 

Přivítali jsme prvňáčky na Státním zámku Telč

Přívítání prňáčků ve škole

Ve školním roce 2019/2020 jsme přivítali na Státním zámku Telč nové žáky v I. A a I. B třídě. Našim novým prvňáčkům přejeme příjemný začátek školního roku i celý průběh školní docházky.

 

 

První sběrová akce

První sběrová akce proběhne od pondělí 30. 9. do středy 2. 10. 2019. Papír se může navážet vždy mezi 7. a 9. hodinou ke kleci u přístavby.

 

Pozvánka pro prvňáčky na zámek Telč

Pozvánka pro prvňáčky na statní zámek v Telči

 

Seznam pomůcek pro prvňáčky

Seznam pomůcek pro prvňáčky

 
Dnes je čtvrtek, 27. února 2020 a svátek má Alexandr.

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Zásady používání cookies

© 2011-2020 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena