ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Přírodovědný KLOKAN

Ve středu 11.10.2017 se žáci z VIII. A, IX. A a IX. B zapojili do soutěže Přírodovědný KLOKAN, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. V testu odpovídali na 24 otázek ze zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky. Nejlépe si s otázkami poradil Marek Antoňů z IX. B, který získal 70 bodů. Druhý se umístil Lukáš Dvořák z IX. B s 67 body a třetí byl Tomáš Bulant z IX. B s 59 body.

Vítězům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za účast a snahu.

Mgr. Jitka Veselá

 

Burza knih

Na 1. stupni je burza anglických knih pravidelně na konci školního roku. Děti, které chtějí prodat učebnice, je předají učitelům anglického jazyka a ty je nabídnou nižším ročníkům. Většinou poptávka převyšuje nabídku. Na druhém stupni si děti prodej knih většinou už zajistí každý sám, po dohodě s učitelem, kdy a kterým ročníkům mohou knihu prodat. Prodej knih – Project II. – osmá třída a Project I. – šesté třídy se uskuteční v lednu 2018.

Rodková, I. Dvořáková

 

SPOLUPRÁCE S MŠ KOMENSKÉHO 2017-2018

SPOLUPRÁCE S MŠ KOMENSKÉHO 2017-2018

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

Spaní ve škole aneb „Večerní škola“

Spaní ve škole aneb „Večerní škola“

Letošní školní rok jsme začali, jako již tradičně, spaním ve škole. Společně s námi čtvrťáky spaly ve škole i děti z 3. B a speciálních tříd. Po předešlých ročnících, kdy jsme absolvovali Úkolovku po škole, Pevnost Boyard nebo Spaní pod širákem, přišla na řadu „Večerní škola“.
V úterý 3. 10. jsme se sešli všichni společně v pět hodin u školy se vším vybavením a jídlem. Poté, co jsme se zabydleli každý ve své třídě, byl nejvyšší čas připravit se na večerní vyučování. Tento večer se totiž nesl v duchu Večerní školy, kterou ještě někteří z nás pamatují. Učili jsme se tradičním i netradičním předmětům pod vedením dobrovolníků z řad rodičů a prarodičů. Procvičili jsme češtinu, matematiku i čtení a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z chemie, přírodovědy a vlastivědy. Navštívila nás i živá zvířata. Některé skupiny strávily čas hraním společných her. Na závěr Večerní školy jsme si zazpívali, něco si nakreslili, vyrobili a procvičili svá těla ve školní hale. Po večerce přišla na řadu tradiční stezka odvahy po škole, které se účastnili ti odvážnější z nás.
Druhý den jsme všichni byli velmi unaveni, ale naplněni zážitky, o kterých si jistě budeme povídat po dlouhou dobu.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám tuto akci umožnili uskutečnit, obzvláště odvážným rodičům za zajímavou večerní výuku.

Za IV. A a IV. B - B. Doskočilová a S. Frydrýšková

 

Desáté jubileum

Školní víceboj je název našeho celoškolního branného závodu, který proběhl tento pátek již po desáté. Na sklonku minulého týdne absolvovali všichni žáci naší školy všestranný terénní závod, jehož úkolem je prověřit fyzickou i vědomostní vybavenost našich žáků. Počasí se vydařilo mírou vrchovatou a tak si mohli žáci napříč ročníky opět vyzkoušet své kompetence při zvládání různých situací, se kterými se mohou v běžném životě setkávat. Žáci plnili úkoly v jednotlivých hlídkách o maximálním počtu devíti členů. Na jednotlivých stanovištích byly připraveny disciplíny adekvátní věku závodících. První až třetí ročníky měřily své síly a schopnosti na hasičárně v Telči, kde jsme ve spolupráci s místními hasiči, jako již každoročně, připravili několik stanovišť. Ostatní ročníky (4. – 9.) soutěžily v Lipkách. Jako již tradičně museli žáci prokázat znalosti z topografie, zdravovědy (včetně simulace ošetření zraněného), dopravní výchovy, hodu na cíl, střelby ze vzduchovky, šplhu po laně, prostředků PO... Školní víceboj je akcí, při které se děti nejen pobaví na čerstvém vzduchu v krásném prostředí okolí Telče, ale hlavně si vyzkouší zvládat situace, které vyžadují jejich okamžitou reakci. Schopnost se rychle rozhodnout, schopnost improvizovat … Jsme velmi rádi, že i letos jsme byli schopni tuto akci realizovat - jako vždy s vydatnou pomocí HZS Telč a pana Muranského, který je po dlouhá léta odborným garantem celé akce.

Mgr. Martin Remeš

 

Adaptační kurz VI. B

Adapťák VI. B

„Adapťák“…tak jsme říkali adaptačnímu kurzu, na kterém jsme byli my, šesťáci. Na kurz jsme se hodně, ale hodně těšili. Šli jsme pěšky do Zvolenovic, kde jsme byli tři dny. Hráli jsme tam spoustu her, poznávali se a všichni se společně pobavili. I paní učitelky nás lépe poznaly. Ale nebyl by to „Adapťák“ bez našich lumpáren. Jedna z nich byla asi „první buřtová válka“ na světě. Díky adapťáku se z nás všech stali prima kamarádi.

Michal Dvořák VI. B

 

Sběr papíru za září

Sběr papíru za září

Souhrn sběrových akcí ve školním roce 2017-2018

Přehled sběrových akcí

Desetiboj seniorů

Desetiboj seniorů

Ve čtvrtek 14. září jsem navštívila společně s pěti spolužačkami a paní učitelkou Urbancovou domov seniorů v Telči. Sešly se tam skupinky seniorů z různých zemí. Senioři sestavili týmy a zasoutěžili si v různých disciplínách. My jsme byly přiděleny na různá stanoviště, kde jsme soutěžícím pomáhaly „vyhrát“ velmi pěkné ceny. Hned jak jsme přišly, se nás moc mile ujali a rozdělili si nás na jednotlivá stanoviště, kde jsme se potkávali i s kolegy z „ Masaryčky“, kteří také přišli pomoci. Celou akci ukončil pan starosta Roman Fabeš. Vše probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, všichni jsme si to užili.

Natálie Gabrielová, IX. A

 

MŠMT vyhlásilo soutěž pro žáky základních škol

Škola informuje o vyhlášení soutěže MŠMT s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“. Soutěž bude probíhat od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Žáci mohou soutěžit doma s rodiči a odesílat práce samostatně. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Více informací naleznete na tomto odkaze. Informace k soutěži s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“ jsou zveřejněny i na FB OP VVV.

 

Pozvánka na schůzku rodičů 9. ročníků

V úterý 26. září v 16:30 se bude konat schůzka pro rodiče žáků 9. ročníků, na které získají informace ohledně přijímacího řízení na SŠ.

Ivana Dvořáková, výchovná poradkyně

 

První sběrová akce

První sběrová akce se uskuteční v pondělí a úterý 25. 9. a 26. 9. – pouze dva dny, ten třetí den bude od osmi hodin odvoz autem. Papír a sušené šípky se mohou navážet mezi 7 a 9 hodinou.

 

Celoroční projekt

Celoroční projekt Česká republika

Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

Z důvodu rozdělení 5. ročníků budeme v letošním školním roce pořádat adaptační kurzy pro současné 6. ročníky. Adaptační kurzy se uskuteční ve Zvolenovicích ve dnech 12. - 14. 9. pro VI. A třídu a 19. - 21. 9. pro VI. B třídu. Veškeré informace budou rodičům předány písemně prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Marie Opravilová

 

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká

Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005766

V letošním školním roce realizuje naše škola projekt "Společné vzdělávání na ZŠ Hradecká". Žáci budou moci mimo jiné zdarma navštěvovat:
- klub zábavné logiky a deskových her,
- čtenářské dílny,
- doučování žáků prvního stupně.
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám se budete dozvídat během roku.

 

Seznamy žáků - 1. ročníky

Seznam I. A

Seznam I. B

 

Seznamy žáků - 5. ročníky

Seznam V. A

Seznam V. B

 

Seznamy žáků - 6. ročníky

Seznam VI. A

Seznam VI. B

 

Fotografie tříd 2016-2017

Fotografie tříd 2016-2017

 
Dnes je 20. říjen 2017

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011-2017 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena


Zavřít