ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Pozvánka na vánoční trhy

Pozvánka na vánoční trhy

 

Mikulášská nadílka v Domově pro seniory v Telči

Mikulášská nadílka v Domově pro seniory v Telči

V pondělí 5. prosince po mikulášské nadílce ve škole měli žáci ZŠ speciální domluvenou akci v Domově pro seniory v Telči. Tam se z nich staly nadpozemské bytosti a při návštěvě všech obyvatel Domova přinesli každému nejen trochu vzruchu, ale také sladkou nadílku.

Mgr. Jiřina Slámová, ZŠ speciální

 

Mikulášské trhy na náměstí

V pátek 2. prosince jsme se s žáky ZŠ praktické a speciální zúčastnili Mikulášských trhů na náměstí v Telči. K prezentaci a prodeji svých výrobků jsme měli i svůj stánek. Děkujeme všem, kteří k nám ke stánku zavítali a podpořili nás.

Mgr. Jiřina Slámová, ZŠ praktická a speciální

 

Mikulášské čertoviny na náměstí

Mikulášské čertoviny na náměstí

V pátek 2.12.2016 přispěli žáci naší školy velmi zdařile do mikulášského programu na Náměstí Zachariáše z Hradce.

 

Mgr. Hana Antoňová

 

Spolupráce s MŠ - prvňáčci ve školce

Spolupráce s MŠ

Ve čtvrtek 24.11. byli prvňáčci z I.B na návštěvě ve školce, aby dětem z Medvídků ukázali, co už se za těch několik týdnů ve škole naučili. Pro své mladší kamarády si připravili básničky o písmenkách a složili z písmen několik slov. Pak přišla na řadu hadrová písmenka, se kterými dětem ukázali, že písmenka poznají, i když je nevidí. Zavřené oči a hadrové písmenko v ruce si pak vyzkoušely i některé děti ze školky. Celé setkání jsem uzavřeli četbou ze Slabikáře a prohlížením písmenek a obrázků. Na návštěvě se nám líbilo a už se těšíme, až se přijdou děti ze školky podívat za námi do první třídy.

Mgr. Marcela Kopečná

 

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Ve středu 16. listopadu jsme se opět zapojili do projektu Příběhy bezpráví pořádaného neziskovou organizací „Člověk v tísni“. Jako již poněkolikáté měli naši osmáci a deváťáci v rámci tohoto projektu možnost seznámit se s vybranou kapitolou českých dějin zaměřenou právě na bezpráví. Začali jsme promítnutím dokumentu o odsunu sudetských Němců na sklonku druhé světové války. Následovala debata s pamětnicí paní Evou Romanou Melmukovou - Šašecí z Telče. Paní Melmuková zprostředkovala našim žákům pohled na konec druhé světové války a odsun sudetských Němců očima třináctileté dívky. Ve stejném věku byli i posluchači této přednášky, proto není divu, že p. Melmuková vlastními zážitky všechny přítomné zaujala. Poté následovala krátká debata. Na poslední hodinu jsme se rozdělili do čtyř skupin a pokusili se názorně ztvárnit dojmy a představy z tohoto projektu. Ukázky některých prací najdete ve fotogalerii.

Matěj Plunder, Pavel Němeček, VIII. A

 

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách - práce záků

 

 

 

 

 

Konzultační dopoledne a odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče srdečně zveme na setkání se svými třídními učiteli, kteří je poinformují o prospěchu a chování svých dětí.

  Setkání se uskuteční v úterý 22. 11. 2016:
   Na prvním stupni:
  • od 7:30 do 8:00 hod.,
  • dále pak o přestávkách v rámci dne otevřených dveří od 8:00 do 11:00 hod.
   Na druhém stupni a na ZŠP a ZŠS:
  • od 14:00 do 16:00 hod.

 

BALINY – výukový program o tradicích

Dne 16.11.2016 jsme společně s V.A jeli do Balin u Velkého Meziříčí na výukový program. Po příjezdu jsme se rozdělili na tři skupiny s názvem Peří, Len a Svíčka. Skupina Svíčka si vyrobila svíčky z včelího vosku a masky na Masopust. Skupina Peří si říkala, co je za druhy peří a zkoušela drát peří, dokonce i psát husím brkem. Ve skupině Len si každý vyzkoušel předení na přacím stroji a také jsme se dozvěděli, jak funguje. Všem se nám to moc líbilo.

Veronika Chalupová a Veronika Novotná, V. B

 

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ

Spolupráce s MŠ

Ve dnech 21.10. a 4.11. jsme navštívily děti v mateřské školce, které se příští rok chystají do školy. Z loňského roku z nás už nervozita opadla a děti nás přivítaly v halloweenských kostýmech.
Formou her jsme s nimi opět zopakovaly některé základní znalosti – např. barvy a zvířata. Za naši snahu se nám děti hezky odměnily – nepřetržitě s námi spolupracovaly, a my jsme si to tak skvěle užily.
Všechny jsme si zkusily, jaké je to být učitelkou ve školce. Zjistily jsme, že je to velmi náročné.

Anna Procházková, Adéla Dorotková, IX. A

 

Sběr papíru

Sběr papíru průběžné výsledky

 

Burza středních škol

Burza středních škol

V úterý 8. listopadu proběhl na naší škole další ročník tradiční „Burzy středních škol“. Akce se setkala s velkým zájmem nejenom žáků 9. ročníků a jejich rodičů, ale setkání navštívilo také mnoho žáků 8. ročníků i s jejich rodiči. Na „Burzu středních škol“ přijeli zástupci téměř všech středních škol z Jihlavy, Třebíče, Telče a Dačic a zájemcům předali mnoho informací ohledně studia na středních školách.
Deváťákům držíme palce, ať si správně zvolí obor svého studia a přejeme mnoho úspěchů při přijímacím řízení.

Mgr. Ivana Dvořáková

 

Oznámení ředitelství školy

Z rozhodnutí ředitelky školy bude dne 18. 11. 2016 vyhlášeno ředitelské volno. Během dne ředitelského volna je zajištěn provoz ve školní družině. Obědy ve školní jídelně nejsou v tyto dny pro děti dotovány. Dotovaný oběd může čerpat pouze dítě, které bude ve školní družině.

Mgr. Miluše Remešová

 

Burza středních škol

Srdečně zveme rodiče žáků 9. ročníků a jejich děti na Burzu středních škol, která se bude konat v úterý 8. listopadu od 17:00 hod. v tělocvičně školy.

Mgr. Ivana Dvořáková

 

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 18. 10. 2016 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Pythagoriády v Jihlavě. Nejdříve jsme psali školní kolo, kdy pak postoupili dva nejlepší z každé třídy. Naši školu zastupovalo 8 soutěžících. Na Pythagoriádě jsme měli celkem 60 minut na 15 příkladů, skládala se z logických, ale i geometrických úloh. Soutěže se zúčastnilo celkem 198 žáků z 24 základních škol a 2 gymnázií.
Kategorie 6. roč. – 70 soutěžících, z toho 36 úspěšných řešitelů
Kategorie 7. roč. – 76 soutěžících, z toho 17 úspěšných řešitelů
Kategorie 8. roč. – 52 soutěžících, z toho 11 úspěšných řešitelů
I když jsme se neumístili mezi nejlepšími řešiteli, byla to pro nás zajímavá zkušenost.

Tereza Drgová, VII. A

 

Časopis Školník

Školník č.1 2016/2017

Vyšlo nové číslo časopisu Školník. Najdete v něm reportáž "Demolice Růžku", vzpomínky na prázdniny, zajímavé rozhovory, představení nových členů redakční rady našeho časopisu a několik vtipů pro zasmání.

Mgr. Martin Remeš

 

Sběrová akce

Další sběrová akce: od 31.10. (pondělí) do 2.11.(středa) vždy mezi 7:00 a 9:00 hod. Tento termín je zároveň poslední pro odvoz kaštanů.

 

Desáté jubileum

Je tomu už deset let, co na naší škole pořádáme celoškolní branný závod – Školní víceboj. Jsme rádi, že všichni zúčastnění přistupují k této akci s touhou vyzkoušet si věci, které mnozí z nich znají pouze z monitorů svých počítačů. Všichni žáci naší školy mají možnost prověřit si své schopnosti, dovednosti a znalosti, týkající se různých oblastí života. Tato celoškolní akce proběhla opět 30. září na dvou stanovištích. První až třetí ročníky poměřovaly své výkony na „hasičárně“ a ti starší v Lipkách. Soutěžilo se např. ve střelbě ze vzduchovky, šplhu na laně, hodu na cíl, jízdě zručnosti, skoku v pytli a v neposlední řadě také ve znalostech dopravní výchovy, zdravovědy, topografie a mnohém dalším. Tato celoškolní akce přispívá nejen ke zvýšení fyzické kondice našich žáků, ale mnohem větší důraz klademe na zvládání krizových situací, pohotovost rozhodování a schopnost samostatného úsudku při řešení problémů. Na celé akci se velmi výrazně podíleli hasiči HZS v Telči, parta dobrovolných hasičů v čele s p. Muranským, rodiče žáků. Na závěr ještě dokládám celkové výsledky Školního víceboje 2016/2017. Všem, kteří pomohli s organizací ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další ročník.

Mgr. Martin Remeš

Školní víceboj

 

Školní družina o Podzimních prázdninách

Školní družina bude v době podzimních prázdnin uzavřena z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.

Dana Nováková, vychovatelka ŠD

 

Čtení před spaním

Čtení před spaním

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s mateřskou školou v Komenského ulici. Každou středu tam naši žáci čtou předškoláčkům pohádky před odpoledním spánkem. Navštěvují třídu Medvídků a Sluníček. Čtou nejrůznější pohádky a dětské příběhy. O čtení je mezi našimi žáky velký zájem.
Na děti v mateřské škole ještě čekají hodiny vedené žákyněmi devátých ročníků, návštěvy prvňáčků, společné cvičení v tělocvičně, hodinky s budoucími učitelkami prvních tříd a vánoční trhy. Obě stany spolupráce těší a baví.

Mgr. Zdeňka Jakubcová

 

Sběr šípku

Pouze v měsíci říjnu se bude vybírat   šípek – čerstvý POZOR nesušený! Vybírat se bude 1x týdně, v úterý, na přístavbě u kolárny.

Mgr. Jaroslava Martinů

 

Vyhlášení nejlepších sběračů školy ve sběru papíru a PET víček

Vyhlášení nejlepších sběračů školy

 

Nejzdatnější prvňáček

Nejzdatnější prvňáček

V pátek 23. září naši nejmladší žáci navštívili Masarykovu základní školu a spolu s tamními prvňáčky soutěžili v nejrůznějších disciplínách (běh, dřepy, hod míčkem, skoky apod.). Ti nejzdatnější prvňáčci byli odměněni. Mezi nejúspěšnější žáky naší školy patřili Jaroslav Veselý, Šimon Kremlička a Šimon Mareček.

Mgr. Tereza Dvořáková

 

Sběrová akce

Již druhá sběrová akce proběhne ve čtvrtek 29. září od 7:00 do 9.00 hodin. Papír můžete vozit k přístavbě – ke kleci. Samotný odvoz papíru proběhne 4.10.2016.

 

Desetiboj seniorů

Desetiboj seniorů

Tuto středu 14. září jsem navštívila společně s šesti svými spolužáky a třídním učitelem domov seniorů v Telči. Šli jsme tam pomáhat na stanoviště. Pořádají tam totiž desetiboj seniorů, závod pro seniory, který si všichni moc užívají. Hned jak jsme přišli, moc mile se nás ujali a rozdělili si nás na jednotlivá stanoviště, kde jsme se potkávali i s kolegy z druhé ZŠ, kteří také přišli pomoci. Asi po třech hodinách soutěže skončily a my jsme byli pozváni na výborný řízek. Při slavnostním vyhlašování výsledků, které proběhlo hned, jak jsme se naobědvali, zahrál fanfáry na trubku společně se dvěma svými kamarády náš spolužák Matěj. Celou akci ukončil pan starosta Roman Fabeš. Moc se nám tam líbilo, všichni byli moc milí.

Valerie Tichá, Sabina Pustějovská, VIII.A

 

První sběrová akce

Papír se může vozit od 19. do 21. září vždy mezi sedmou a devátou hodinou k přístavbě – u klece. Samotný odvoz papíru proběhne 22.9.2016.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

Velmi rádi jsme přivítali nové prvňáčky na zámku v Telči. Doufáme, že se jim bude ve škole líbit a přejeme jim spoustu krásných zážitků při vzdělávání. Zde si můžet prohlédnout několik fotografií.

 

 

Slavnostní přivítání prvňáčků

Chtěli bychom co nejsrdečněji pozvat prvňáčky a jejich rodiče na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne na Stáním zámku Telč od 8:30 hodin.

Přivítání prvňáčků

 
Dnes je 10. prosinec 2016

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011-2016 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena


Zavřít