ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Dětský den v Domově pro seniory

 

Poslední sběrová akce

Poslední sběrová akce proběhne 27. června 2016. Papír se může vozit od 7:00 do 9:00 hodin k budově přístavby.

 

Školní akademie

Školní akademie

 

Dětský den v Domově pro seniory Telč

Dětský den v Domově pro seniory

Již podruhé se žáči základní školy praktické a speciální účastnili Dětského dne, který pro ně připravil Domov pro seniory v Telči. Na děti zde čekalo milé pohoštění, skvělá zábava, o kterou se postaralo divadlo Ježek z Jihlavy, a také soutěže. Organizátorům děkujeme za krásný zážitek. A jak to asi vypadalo, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Antonín Marek

 

Sběrová akce

Poslední sběrová akce proběhne od 13. do 15. června 2016. Papír se může vozit vždy od 7:00 do 8:30 hodin k budově přístavby. Toto je zároveň poslední termín pro odevzdání nasbíraných sušených bylin.

 

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

 

Den s Finanční gramotností 2

Den s finanční gramotností 2

Ve středu 18.května 2016 žáci devátých tříd společně s paní učitelkou Opravilovou uspořádali projektový den „Finanční gramotnost“ pro žáky druhého stupně. V každé třídě byly děti rozděleny do skupin, ve kterých poté plnily zadané úkoly. Za úkol měly vyplnit pět pracovních listů na různá témata ohledně finanční gramotnosti a hospodaření s penězi. Další část projektu byla plánování dovolené v Chorvatsku, výpočet ceny rodinného oběda a podobně. Když měli všichni všechno hotové, byly sečteny body a na základě toho proběhlo závěrečné vyhodnocení celého dne. Myslím, že tento projektový den byl pro žáky velice zajímavý, zábavný a odnesli si z něho mnoho nových informací.

Martina Smejkalová, IX. B

 

Den s Finanční gramotností 1

Den s finanční gramotností

Ve středu 11. 5. 2016 jsme byli na projektu Finanční gramotnost na hlavní budově. Bylo to pro 3., 4. a 5. třídu. S úkoly nám pomáhali žáci devátých tříd. Vyplňovali jsme 5 papírů s úkoly z matematiky a finanční gramotnosti. Pak jsme nakupovali a malovali na oslavu narozenin. Na konci nám kluci z deváté třídy zahráli divadlo o 1 koruně. Na konci 3. hodiny bylo vyhodnocování. Celý projekt byl náročný, ale pěkný.

N. Králová, N. Velebová

 

Den Země

Den Země

Dne 22.4. 2016 proběhl na naší škole Den Země spolu s akcí Čistá Vysočina
Ráno v 8:00 jsme vyrazili sbírat odpadky po Telči. Našim cílem bylo Podolí a okolí Staroměstského rybníku. Ke škole jsme se vrátili kolem 10 hodiny. Potom jsme měli chvíli čas, abychom si prohlédli výkresy a práce z letošního projektu ,, Krajina“.
V 10:30 jsme měli sraz u parku, kde byl start soutěže ,, V lese“. V našich skupinkách jsme plnili úkoly a chodili po různých stanovištích. Mladší žáci měli stanoviště zaměřená na zvířátka, po splnění úkolů šli hledat poklad. Kolem 11:40 bylo vyhlášení výsledků, a pak už jsme šli na oběd nebo domů. Den Země se mi líbil a těším se na další ročník.

Eva Daňhelová, VII. B

 

Exkurze do Moravského zemského muzea v Brně

Anthropos 2016

Anthropos 2016

Bylo 29.dubna 7.30 hodin a my jsme právě odjížděli od školy. Cesta autobusem utekla velmi rychle. Viděli jsme krásnou přírodu kolem. Když jsme přijeli do brněnského muzea, bylo hezké počasí. V muzeu byla tři patra, kterými nás prováděl pan průvodce. V prvním patře jsme viděli hodně druhů koster, například kostru ženy jménem Lucy. Ve druhém patře jsme viděli obrovské mamuty, kteří byli v jejich běžné velikosti a dozvěděli jsme se, že dospělý mamut vážil okolo dvou tun. Ve třetím patře jsme kromě mnoha dalších věcí viděli i nejvzácnější věc. Byla to loutka muže, kterou šaman používal jako rekvizitu k obřadům. Potom jsme měli hodinu čas na to, abychom si to tam pořádně prohlédli. Odjezd byl po dvanácté hodině. Cesta zpátky také rychle utekla a než jsme se nadáli, byli jsme v Telči. Všichni jsme si výlet užili.

Lucie Páralová, IV. B


Naše paní učitelka přírodovědy nám zařídila exkurzi do Anthroposu v Brně. Slovo anthropos znamená člověk. V pátek 29.4.2016 v 7:30 jsme vyjeli. Museli jsme si připravit větší svačinu, větší pití, fólii, psací potřeby, peníze. Program byl takový, že půjdeme s panem průvodcem a potom budeme chodit po muzeu sami a pak si vyplníme pracovní list. Když jsme přijeli do muzea Anthropos, přivítal nás průvodce. Chvíli nám vyprávěl o pravěkém člověku a o Lucy. To byla samice malého vzrůstu. Potom jsme šli do druhého patra, kde byl obří mamut s velkými kly a vedle něj stál malý mamut bez klů, asi mládě. Šli jsme do posledního patra, kde nás překvapily obří obrazy od Zdeňka Buriana, zachycující život v pravěku. Také jsme dostali pracovní listy, které jsme vyplnili. Informace jsme čerpali z exkurze s panem průvodcem. Po skončení exkurze jsme nastoupili do autobusu a ve zdraví se vrátili domů. Moc se mi líbila exkurze, hlavně mamuti a Lucy.

Tomáš Novák, IV. A

 

Třetí odpolední hodinka

Třetí odpolední hodinka

 

Exkurze v Centru Excelence Akademie věd v Telči

Dne 15. 4. jsme byli na exkurzi v Centru Excelence Akademie věd v Telči. Osobně se mi líbilo vše. Mohli jsme tam vidět různé stavební materiály od obyčejného betonu po různými vlákny obohacený, ale i další zajímavé materiály. Ukázali nám zde i model větrného tunelu a komory, kde se dají simulovat různé povětrnostní podmínky od zimy a deště až po sucho a horko. Ale neviděli jsme jen model. Vzali nás i do opravdového větrného tunelu, kde jsme se mohli podívat, jak proudí vzduch přes kopec a jaké tam vznikají větrné víry. Ukázali nám také snímek z elektronového mikroskopu, ale i rentgenový snímek hodinového strojku. Vysvětlili nám zde, jak rentgen funguje a co to je. Ukázali nám též přístroj, který používali už staří Řekové a stavěli podle něj města a budovy. Byli jsme i v laboratoři, kde se zabývají rozborem dřeva a jak ho co nejlépe ošetřit. Celkově se mi to líbilo a odnesl jsem si z exkurze spoustu zajímavých poznatků.

Luboš Majcher, VIII. A

 

Den Země

Dne 22. 4. 2015 od 8:00 – 12:00 proběhne v areálu naší školy již jednadvacátý ročník oslav Dne Země. Bude možné si prohlédnout práce žáků k celoročnímu projektu Krajina, práce žáků z II.stupně k tématu Dne Země, na školní zahradě navštívit zookoutek, zahrát stolní hry, projít bludiště, zastavit se u tvořivých dílen. V zámeckém parku budou probíhat soutěže, na které je také možné také zavítat a případně si nějaké úkoly vyzkoušet.
V rámci tohoto dne se také naši žáci zapojí do akce Čistá Vysočina, kdy budou sbírat odpadky v Telči a jejím nejbližším okolí.
Srdečně Vás všechny na tuto akci zveme.

Ing. Irena Anderlová

 

Školní projektová soutěž v psaní a výtvarná - "KRAJINA"

Školní projektová soutěž v psaní

Školní projektová soutěž výtvarná

 

 

Den Země

Den Země

 

Exkurze Vida Brno

Exkurze Vida Brno

Pro žáky 8. a 9. ročníků jsme upořádali exkurzi do science centra - zábavného vědeckého parku - „VIDA“ v Brně. Žáci měli možnost prakticky si vyzkoušet asi 150 experimentů z oblasti přírodních věd – zejména z fyziky, chemie a přírodopisu a také se dozvědět vysvětlení těchto jevů. Mohli si odpálit vodíkovou bombu, na vlastní kůži vyzkoušet tornádo i zemětřesení, zkusit si působení odstředivé síly a mnoho dalšího.
Součástí programu byla také zábavná science show – divadlo plné pokusů. Při naší návštěvě zrovna probíhalo divadlo s názvem „Elektromagion“, představení plné elektrických výbojů a žáci sami se mohli na chvíli stát herci.
Další část exkurze si mohli žáci vybrat dle svého zájmu. Na výběr měli dva programy: „Mladý detektiv“ a „Za cestami minulosti“.
V programu nazvaném „Mladý detektiv“ se žáci na hodinu stali opravdovými detektivy, kteří hledají pachatele vraždy. Mohli si vyzkoušet kriminalistické metody (např. daktyloskopii) a zjistit, jak nelehká je práce kriminalisty. Některým týmům se opravdu pachatele zločinu podařilo odhalit.
V druhém programu „Za cestami minulosti!“ si žáci mohli vyzkoušet, jak zjistit, zda je mince pravá či ne. Jestli nalezený dokument je pravý nebo falzifikát a mnoho dalšího.
A jestli se exkurze žákům líbila? Odpověď je jasná z otázky mnoha žáků: „Kdy tam pojedeme znovu?“ A tak návštěvu science centra VIDA v Brně můžeme vřele doporučit.

Mgr. Ivana Dvořáková


Dne 7. 4. 2016 se uskutečnil výlet do science centra VIDA v Brně. Výletu se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd.
Jde o zábavný vědecký park, který nabízí více než 150 interaktivních exponátů. Všichni byli natěšení, až si všechny atrakce a pokusy vyzkouší. Mohli jsme si například otestovat své znalosti fyziky, přírodopisu a logické uvažování. V centru jsme byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina měla svůj vlastní program, který trval asi hodinu. První program se jmenoval ,,Mladý detektiv“. Žáci, kteří byli v této skupině, měli za úkol vyšetřovat vraždu mladé dívky. Zkoumali otisky prstů a podle stop a výpovědí podezřelých měli uhodnout, kdo vraždu spáchal. Většinou se podařilo pachatele odhalit.
Druhý program byl pojmenován ,,Za tajemstvím minulosti“. Žáci v této skupině různými metodami ověřovali pravost mincí a inkoustů. Zkoušeli psát různými zastaralými druhy písma, také určovali erby hlavních krajských měst a poznávali staré listiny. Poté jsme se všichni sešli a přesunuli se do projektové místnosti, kde byl pro návštěvníky science centra VIDA zábavný program plný různých pokusů. Pro tento den bylo zvoleno téma Elektromagion. Např. nám bylo vysvětleno a názorně předvedeno, jak vznikají blesky. Upřímně, nás tento zábavný program moc nezaujal.
Potom jsme si mohli projít zbytek haly, prohlédnout a vyzkoušet ostatní atrakce. Třeba válcovitá otočná místnost prověřila naši rovnováhu. Stáli jsme v kruhu a házeli jsme si míčem, zatímco se válec otáčel. Moc jsme se u toho nasmáli. Dále jsme si vyzkoušeli měření tepu, testy reflexů a síly nebo jsme si mohli vyzkoušet moderovat počasí. Ukazovali jsme pouze na prázdnou modrou zeď, na monitoru však byla zobrazena i mapa. Proto ukázat na konkrétní místo bylo velmi obtížné a zároveň zábavné.
Žáci byli z tohoto výletu velmi nadšeni a myslím si, že se toho hodně naučili v oblasti fyziky. Byl to super výlet a všem bych ho doporučila.

Sabina Římáková, IX. B

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2016

Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila okresního kola Matematické olympiády v Jihlavě. Měli jsme zastoupení ve všech kategoriích, za šestou třídu se zúčastnili: Eva Bártová, Ondřej Borovský, Terezie Drgová a Markéta Smetanová, ze sedmého ročníku to byli Marek Antoňů a Lukáš Dvořák ze VII. B a osmý ročník reprezentovala Anna Marie Brusová z VIII. A. Zadané příklady nejlépe vyřešil Lukáš Dvořák, který obsadil 6. místo, ale ani ostatní se neztratili v konkurenci 105 žáků a dosáhli velmi pěkných výsledků, jsou úspěšní řešitelé.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Marie Opravilová

 

Městská knihovna

Prvňáci navštívili Městskou knihovnu v Telči. Zde se rozdělili do dvou skupin a pracovali na plnění pohádkových úkolů – hledali pohádkové dvojice, luštili tajenku a zábavnou formou sbírali mince. Všechny děti se se zájmem pustily do soutěžení. Na závěr byly všechny děti „pasovány na čtenáře“ a prohlédly si knihy v knihovně. Ten, kdo z dětí měl zájem, obdržel kartu na půjčování knih. Čtenáři si domů odnesli první vypůjčenou knihu.

Mgr. Jaroslava Martinů

 

Veselé zoubky

Zdravé zoubky

Žáci prvních tříd plnili zajímavé úkoly, jenž se týkaly správné péče o ústní hygienu. Sledovali pohádku O Hurvínkovi, který se bál navštívit zubního lékaře, plnili test na správnou péči o zuby. Domů si odnesli balíček se zubním kartáčkem, zubní pastou, žvýkačkami aj.. Ten věnovala dm drogerie.

Mgr. Jaroslava Martinů

 

Sběrová akce

Další sběrová akce proběhne od 11. do 13. dubna 2016. Papír se může vozit vždy od 7:00 do 8:30 hodin k budově přístavby.

 

Život dětem - poděkování

Život dětem

 

Měření zastaralých jednotek délky

Měření zastaralých jednotek délky

Dne 24. 2. 2016 byla naše třída na návštěvě NPÚ na programu „Měření zastaralých jednotek délky“. Při příchodu jsme byli mile přivítáni. Rozdělili jsme se do skupinek. Každá skupinka dostala sadu se vzorky zastaralých jednotek délky. Potom jsme dostali tabulky, pod kterými byly názvy zastaralých jednotek a my jsme je měli zařadit tam, kam patří. Poté jsme si výsledky zkontrolovali.
Pak nastala praktická část. Měřili jsme si velikost našich nohou, počítali průměry a porovnali je s velikostí stopy. Také jsme si vyzkoušeli měření zastaralými jednotkami (píď, sáh, loket pražský, palec, stopa atd.) Po nabytí nových zkušeností jsme se rozloučili a vrátili zpět do školy. Některým žákům se návštěva líbila více, některým méně. Mně osobně se líbila a nejvíce mě zaujaly zajímavosti o zastaralých jednotkách.

Marie Dvořáková, VI. A

 

Malý princ

Dne 23. 2. jsme byli v kině v Dačicích. Jeli jsme vlakem. Byli jsme na pohádce Malý Princ. Bylo to velice zajímavé. Někomu se pohádka líbila, někomu ne, ale všichni vydrželi až dokonce a čekali, jak to dopadne. Po kině jsme se vrátili zpátky vlakem do Telče.

Natálie Králová, III. A

 

Život dětem

Život dětem

V úterý ( 1.3. – na hlavní budově) a ve středu (2.3. na přístavbě) proběhne prodej předmětů v rámci charitativní akce občanského sdružení Život dětem. K prodeji budou magnetky, klipy, náramky, přívěsky, čtyřlístky a dárkové balení kávy, vše v rozmezí od 20,- do 40,- Kč. Zakoupením jakéhokoli výrobku pomůžete vážně nemocným dětem, o které se celodenně starají jejich rodiče, většinou maminky –samoživitelky, a to na zakoupení různých rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčku, zdravotních kočárků a podobně.

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

 

Ilustrační testy 2016 - čtyřleté obory vzdělání

Zde je odkaz na webové stránky, kde jsou zveřejněné ilustrační testy z matematiky a českého jazyka ke státním přijímacím zkouškám pro čtyřleté maturitní obory: Ilustrační testy 2016

 

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

 

Pyžamový den

Pyžamový den

Pohodovou atmosféru ve třídě lze navodit různými způsoby. Na základní škole praktické jsme si například uspořádali pyžamový pátek. V jednom dni jsme tak mohli prožít hned dvě rána. To první bylo rychlé a uspěchané: honem vstávat, pobalit všechny školní pomůcky, odbýt snídani a rychle do školy, než poprvé zazvoní. To druhé bylo klidné a nedělní: po probuzení, rozcvičce a ranní hygieně jsme si chvíli povídali o tom, co se nám zdálo a jaké máme plány na dopoledne. Poklidně jsme se přesunuli do školních lavic, kde jsme se oděni do pohodlných úborů nad šálkem čaje pomalu vnořili do běžného denního rozvrhu. Potom jsme se převlékli a odešli na oběd...

Mgr. Jiří Kaman

 

Odpolední hodinka pro budoucí prvňáčky

Odpolední hodinka pro budoucí prvňáčky

 

Vyhodnocení sběru papíru

Sběr papíru - vyhodnocení

 

Kola pro Afriku - poděkování

foto - poděkování

 

Lyžařský výcvikový kurz Kouty

foto Kouty

Dne 31. 1. 2016 jsme někteří žáci z 8. a 7. ročníků jeli na lyžařský kurz do Koutů. Všichni jsme byli plní očekávání a energie, po 5 hodinové jízdě jsme dojeli k útulné chatě, kde jsme si vyložili věci a učitelé nás rozdělili do pokojů po třech či čtyřech. Všichni si vybalili a čekali jsme na večeři, ke které jsme měli všemi oblíbený řízek s bramborem. Po zdatné večeři jsme se sešli všichni ve společenské místnosti a řekli si něco o bezpečnosti na horách a místním prostředí. Když jsme se konečně ráno vzbudili, těšili jsme se na svah, na který jsme šli hned po snídani. Zkontrolovali jsme si lyže a snowboardy a v lyžákách jsme odcházeli na svah, který byl asi 300 metrů daleko od naší chaty. Na místě jsme se rozdělili do tří skupin. V první skupině byli ti, kteří už uměli lyžovat dobře a nepotřebovali poradit popřípadě ještě doučit. Ve druhé ti, kteří začínali lyžovat nebo se doučovali. A ve třetí byli začínající snowboardisté. Já jsem byla ve skupině druhé, lyžovat jsem ale uměla, jen jsme stejně jako s mojí kamarádkou nebyly jisté, jestli to napoprvé zvládneme. Jezdili jsme s paní učitelkou Opravilovou, která nám vše vysvětlila a opravila tak, abychom lyžovali všichni správně. Po dlouhých 2 hodinách jsme šli na oběd. Poté jsme měli hodinu volno, abychom si odpočinuli a vyrazili znovu na svah. To už 2. skupina jela lanovkou. Bylo krásné vidět všechny kopce, které zezdola nešly vidět. Po dalších dvou hodinách jsme odešli na chatu. Večer jsme měli přednášku a hrály se hry, které měla každý den jiná třída. Další dny se potom opakovaly. Ve středu jsme se šli místo odpoledního lyžování projít do Koutů. Tam jsme viděli další sjezdovky na, které pak vybraní žáci v následujících dnech jeli. My, kteří jsme nebyli vybraní, jsme šli na tu samou sjezdovku, na kterou jsme chodili předešlé dny. Vždy po lyžování jsme se v bufetu u sjezdovky posilnili horkou čokoládou a vyrazili na večeři. Předposlední den jsme někteří byli ze všeho lyžování unavení a tak jsme odpoledne šli do Koutů jako ve středu. Večer byla diskotéka, kterou si asi skoro všichni užili. V den odjezdu jsme se už jen sbalili a autobusem odjeli zpátky do Telče. Lyžařský kurz se mi líbil a hned bych jela znovu.

Julie Pražáková, VIII. A

 

Sběrová akce

Další sběrová akce proběhne od 15. do 17. února 2016. Papír se může vozit vždy od 7:00 do 8:30 hodin.

 

Pozdrav z hor

LVK

Z hor nám zaslali několik fotek s pozdravem.

 

 

 

Úspěch v městském kole recitační soutěže

foto Lucie Svobodové ze VII. B

21.1.2016 se v DDM Telč uskutečnilo městské kolo recitační soutěže.
Vynikajícího výsledku zde dosáhla Lucie Svobodová ze VII.B, která zvítězila v kategorii 6. – 7. roč. Lucce moc gratulujeme, udělujeme pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!

 

Mgr. Jana Novotná

 

Pokusy osmáci prvnímu stupni

Pokusy osmáci prvnímu stupni

Osmáci si pro nás a další třídy z prvního stupně připravili zajímavé pokusy. Byly tam pokusy, které jsme ještě nikdy neviděli. Všem se nám moc líbily. Chceme osmákům poděkovat. Děkujeme!

V. B

 

Provoz školní družiny o pololetních a jarních prázdninách

Provoz školní družiny bude v době pololetních a jarních prázdnin přerušen. Na tyto dny nebylo přihlášeno žádné dítě.

Dana Nováková, vychovatelka ŠD

 

Hodiny matematiky

Matematika v MŠ

V úterý 19. ledna a ve čtvrtek 21. ledna proběhly ve spolupráci mezi MŠ a naší školou dvě hodiny matematiky přímo ve školce. Učitelkami se tentokrát staly čtyři žákyně VII. A třídy ZŠ. Dívky byly na výuku vzorně připraveny – samy si vyrobily pomůcky, nachystaly potřeby a nakoupily odměny pro děti. Přes počáteční ostych a tápání vše dopadlo dobře a obě strany byly se svou prací spokojeny.

„Dne 19. a 21. ledna jsme šly navštívit děti do školky. Pro děti jsme si připravily různé úkoly na počítání. Ze začátku jsem byla nervózní, ale po našem představení a rozdělení dětí do skupin se atmosféra uvolnila a mohly jsme začít s dětmi plnit úkoly. Některé úkoly byly těžší, ale všechny děti to zvládly na jedničku s hvězdičkou. Hodina mi velice rychle uběhla. Nestihly jsme splnit všechny úkoly, což je celkem škoda. Děti byly moc fajn a dobře se s nimi pracovalo. Obě dvě hodiny jsem si moc užila.“

Karolína Tomášová, VIII. A

 

Basketbalový turnaj

Basketbalový turnaj

Dne 20.1. 2016 se uskutečnil v naší sportovní hale chlapecký basketbalový turnaj. Zúčastnily se ho tradiční školy. Hrálo se o putovní pohár, který vyhrálo zasloužené telčské gymnázium. Náš tým se velmi snažil a i po věcné smůle, kdy vypadávaly míče z obroučky, to nevzdal a bojoval až do konce. O proti loňskému roku, náš tým zaznamenal pokrok a přes prohry si hru velmi užil.

Simona Hýková a Kateřina Smejkalová, IX. B

 

Krmení ptáčkům

Krmení pro ptáčky

Krmení pro ptáčky

O to, aby ani v zimě naše školní zahrada nebyla prázdná, se postarali žáci základní školy praktické. V hodinách pracovní výchovy vytvořili ozdobné krmení pro ptáčky a rozmístili ho na stromy v zahradě. Teď už nezbývá než doufat, že ptáčkům bude chutnat.

 

Mgr. Jitka Veselá

 

Olympiáda z českého jazyka a dějepisu

Olympiáda z českého jazyka a dějepisu

Mgr. Jana Novotná a Mgr. Martina Kopečná

 

SDĚLENÍ ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY K ZÁPISU

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Telč, Hradecká 234 rozhodla svojí ředitelkou, podle školského zákona a zákona o správním řízení, následovně:

Sdělení ředitelství školy k zápisu (ke stažení).

Sdělení ředitelství školy k zápisu do první třídy

Fotografie ze zápisu:

Zápis do první třídy

 

Divadélko pro školy z Hradce Králové

Divadélko pro školy z Hradce Králové

Dne 13. 1. 2016 jsme my, žáci 8. a 9. ročníků, zhlédli v tělocvičně školy divadelní představení "Jak jste to myslel, pane Shakespeare?" Vystoupení dvou herců z Hradce Králové bylo naučné, ale podané vtipnou formou. Moc jsme se všichni pobavili. Dozvěděli jsme se plno zajímavostí o životě a díle významného anglického dramatika a básníka Williama Shakespeara. Snad nejvíce nás zaujala ukázka z hry Romeo a Julie. Obzvlášť zábavné bylo, když byli do akce zapojeni i někteří z našich kamarádů. Divadlo se nám moc líbilo.

J. Kameník, E. Kalášková, IX. A

 

POMÁHÁME DĚTEM V AFRICE

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci z perníku

Také naše škola se letos připojuje k mnoha dalším školám v celé České republice a podpoří akci Sněhuláci pro Afriku. Přispět můžete v úterý 19. ledna 2016 zakoupením perníkového sněhuláka (doporučená cena 10,- Kč). Vybraná částka bude odeslána na účet organizátorů, kteří peníze použijí na přepravu jízdních kol pro děti v Africe (Gambie).
Bližší informace: www.snehulaciproafriku.cz, www.kolaproafriku.cz a facebook:Sněhuláci pro Afriku.
Děkujeme za podporu

Mgr. Jiřina Slámová, ZŠ praktická a speciální

 

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti

"Sex, AIDS, vztahy" – je název přednášky, která se již stala stálicí pro naše osmáky a deváťáky. Pan Tomáš Řehák k nám opakovaně přijíždí, aby se s žáky podělil o své zážitky a zkušenosti s mladými lidmi nemocnými AIDS. Dozvíme se tak, že v České republice stále roste počet HIV pozitivních lidí, že AIDS už dávno není nemocí homosexuálů a lidí, kteří si aplikují drogy nitrožilně. HIV se šíří hlavně skrze sexuální vztahy. Postižení jsou většinou mladí lidé. Snahou pana Řeháka je přivést žáky k tomu, aby přistupovali k sexu zodpovědně, zdrženlivě a viděli jej také v kontextu jejich zdraví. Dvacet let přednáškové činnosti a půl milionu posluchačů ho opravňuje klást si takovéto cíle. Mockrát děkujeme a těšíme se na další setkání.

Mgr. Martin Remeš, metodik prevence

 

SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

V úterý 5. ledna 2016 se uskutečnila schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

 

BASKETBALOVÝ TURNAJ

Dne 16. 12. 2015 se v Třešti uskutečnil dívčí BASKETBALOVÝ TURNAJ, na který jsme byli pozváni. Zúčastnila se nejen ZŠ Třešť, ale také ZŠ Masarykova, Nová Říše, Gymnázium Telč a naše škola. Třešť měla dvě družstva a jedno z nich vyhrálo pohár, o který všechna družstva usilovně bojovala. Na tomto turnaji mělo hodně děvčat zranění. Naše škola se sice umístila na posledním 6. místě, ale naše hráčky se moc snažily. Po vyhlášení si dívky rozdělily sladkosti a pitíčka, které dostaly za odměnu.

Simona Hýková, IX. B

 

Hour of Code – hodina programování

Hour of Code

Naše škola se v týdnu od 7. do 11. prosince zapojila do celosvětového projektu Hour of Code, jehož smyslem je představit žákům základy programování, tak aby byli schopni naprogramovat jednoduché úkoly a přitom zjistili, co to znamená programovat. Rozvíjeli přitom své logické schopnosti, které jsou nutným předpokladem pro programovaní. Někteří žáci během projektu získali i certifikát, když splnily všechny úkoly daného kurzu. Myslím, že programování žáky bavilo a že si to většina z nich užila. Pokud si to také chcete vyzkoušet, tak stačí navštívit stránky www.code.org a začít programovat.

Mgr. Antonín Marek

 

Exkurze do SPŠTA a firmy Bosch v Jihlavě

Ve středu 3. prosince žáci devátých tříd absolvovali exkurzi do Střední školy průmyslové, technické a automobilní a do firmy Bosch v Jihlavě. Nejprve jsme zavítali do pracoviště SPŠTA na Polenské ulici, kde jsme byli seznámeni s průběhem vyučování, prací na strojích atd. Poté jsme jeli do firmy Bosch, kde nás čekala přednáška. Pak nás provedli firmou i školicím střediskem. Během celé exkurze probíhala soutěž s otázkami, na které jsme se mohli dozvědět odpovědi během přednášky a samotného provázení firmou. Nakonec nás ještě čekalo krátké seznámení se SPŠTA a jejím vybavením v ulici Legionářů. Myslím, že z celodenní exkurze jsme si odnesli poznatky a také to některým z nás pomohlo rozhodnout se, kam půjdeme studovat po základní škole.

Mirek Sova, IX. B

 

Mikulášské vystoupení - Čekání na Mikuláše

Čekání na Mikuláše

4. 12. 2015 v 16:00 jsme měli na náměstí mikulášské vystoupení s názvem "Čekání na Mikuláše". Vystoupení se nám velmi povedlo, jenom Honzík do mikrofonu hodně křičel. Ale to bylo dobře, alespoň ho všichni slyšeli i na druhém konci náměstí a přišli se na nás podívat. Za vystoupení jsme od paní učitelky dostali čokoládového Mikuláše. Když všichni na náměstí tleskali, úplně jsme zapomněli, jak jsme museli brzy ráno vstávat a chodit před vyučováním na zkoušky. Bavilo nás hrát pro diváky.

Michal Dvořák, IV. A

 

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2015

Příběhy bezpráví

Ve středu 25. listopadu opakovaně proběhl na naší škole dopolední projekt „Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2015. Tuto akci již po jedenácté pořádala společnost Člověk v tísni. Letošní téma znělo „okupace Československa – srpen 1968“. Naši žáci byli prostřednictvím několika dokumentů seznámeni s podrobnostmi a situací v době „příchodu spřátelených armád Varšavské smlouvy“. Sami si poté mohli utvořit názor na situaci Pražského jara, okupaci a následný vývoj ve společnosti. Asi nejvíce žáky zasáhla živá pochodeň Jana Palacha. Cílem jednoho z dokumentů bylo zprostředkovat komparaci Kreml – Československo 1968 versus Kreml – Ukrajina 2014. Cílem celého projektu bylo, aby si žáci mohli utvořit svůj vlastní názor na intervenci Moskvy a následný vývoj celé společnosti. Dobovou situaci v prostředí naší Telče vylíčila žákům pamětnice Marie Mokrá, která velmi poutavým způsobem přiblížila to, jak se asi cítili obyčejní lidé v srpnu 1968 a v následujících měsících (letech). Paní Mokré tímto způsobem ještě jednou mnohokráte děkujeme, že byla ochotna se s námi podělit o autentické zážitky.

Mgr. Martin Remeš

 

Tomáš Graumann „2x narozené dítě“ vypráví svůj příběh

Tomáš Graumann  „2x narozené dítě“ vypráví svůj příběh

Takto zní název přednášky, kterou měli minulé úterý možnost absolvovat naši žáci. Společně jsme vyslechli životní příběh brněnského Žida, naturalizovaného Američana, křesťanského misionáře a jednoho z posledních 669 zachráněných židovských dětí Nicholasem Wintonem. Vyslechli jsme prožitý příběh člověka, který unikl nacistickému běsnění zvanému Holocaust. Povídali jsme si s někým, kdo vděčí za svůj život obětavosti jednoho anglického burzovního makléře, který včas a jako jeden z mála rozpoznal nebezpečí nacismu a nebyl mu, jako většině jiným, lhostejný osud Židů. Celý příběh nás hluboce zasáhl a můžeme jen doufat a věřit (obzvláště s ohledem na současnou situaci v Evropě), že se lidé dostatečně poučili z historie.

Mgr. Martin Remeš

 

BLOUDĚNÍ

Bloudění Jihlava

Dne 24. 11. 2015 jsme se zúčastnili na SOŠS v Jihlavě soutěže Bloudění. Je to soutěž tříčlenných týmů z 8. a 9. ročníků, která se zaměřuje na přírodovědné úkoly. Ve škole nám pak řekli potřebné informace o soutěži, měli jsme 60 minut na 20 stanovišť. Ta byla zaměřena na různé obory, které se na škole vyučovaly – poznávání plodin, přiřazování sportovců, lakování, fotografie, účesy, stanovování prvků na základě plamenové zkoušky, hodinářství a mnoho dalších. Po soutěži nastalo vyhlašování, z naší školy získali 3. místo - Jan Kameník a Pavel Chalupa z IX. A. Den jsme si všichni užili a my osmáci doufáme, že se tam podíváme i příští rok.

Anna Procházková, Adéla Dorotková , VIII. A

 
Dnes je 25. srpen 2016

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Sdružení Tereza Projekt ovoce do škol Ekoškola Projekt čtení pomáhá Evropská unie Nadační fond tesco Projekt Envigame

© 2011 • ZŠ Telč Hradecká • Všechna práva vyhrazena


Zavřít