ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. 588 56 Telč, Ředitelka školy: Mgr. Miluše Remešová, Tel.: 567 243 673, Mobil: 773 071 699

Aktuálně

Upozornění pro rodiče

ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISŮ DO ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do 1. ročníku 2020-2021

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí k docházce do 1. ročníku 2020-2021

Žádost o odklad do 1. ročníku 2020-2021

Zápisový list do 1. ročníku 2020-2021

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zápis do 1. ročníku 2020-2021

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

 

Zpráva pro rodiče

Předávání domácích úkolů od 16. 3. 2020 bude probíhat prostřednictvím:

  • webových stránek tříd
  • elektronicky (email, sms)
  • a pomocí aplikace Škola Online

Krátká instruktážní videa pro rodiče a žáky:

Pro bližší informace kontaktujte svého třídního učitele.

 

Upozornění pro rodiče

ÚŘEDNÍ HODINY:
PONDĚLÍ 8:00-12:00 HOD.
STŘEDA  8:00-14:00 HOD.

 

Prohlášení ředitelství školy

Prohlášení ředitelství školy

Klikněte na obrázek výše (Prohlášení ředitelství školy)

 

Upozornění - sportovní hala a tělocvična

Upozornění - sportovní hala a tělocvična

Klikněte na obrázek výše (Upozornění - sportovní hala a tělocvična)

 

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na:
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Informace z 12. 3. 2020

Aktuální informace 12. 3. 2020

 

Mimořádné opatření MZČR z 11. 3. 2020

Mimořádné opatření MZČR

 
Dnes je úterý, 7. dubna 2020 a svátek má Heřman α Hermína.

Plánované akce

Vyučovací hodiny

Nejnovější foto

Návštěvy

Zásady používání cookies

© 2011-2020 • ZŠ Telč, Hradecká 234, př. org. • Všechna práva vyhrazena